foto

Saskaņā ar Jēkabpils novada domes 23.09.2021. lēmumu Nr.283  “Pa amatu sarakstiem” (turpmāk – Lēmums) tika apstiprināts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu amatu saraksts. 25. novembrī Jēkabpils novada pašvaldības domes sēde deputāti amatos iecēla Jēkabpils novada sešu teritoriālo apvienību pārvalžu vadītājus.

Ievērojot pašvaldībā noteikto kārtību, ar mērķi izvēlēties vispiemērotākos un augstāk kvalificētākos vadītājus, tika veikta apvienoto pašvaldību pārvalžu vadītāju izvērtēšana, izskatot iepriekšējo darba pieredzi, kvalifikāciju, darba rezultātus un citus noteiktus kritērijus.

  • Par Aknīstes pilsētas, Aknīstes pagasta, Gārsenes pagasta, Asares pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Jānis Striks;
  • par Viesītes pilsētas, Viesītes pagasta, Saukas pagasta , Rites pagasta, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Sanita Lūse;
  • par Salas pagasta, Sēlpils pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Raimonds Jaudzems;
  • par Kūku pagasta, Variešu pagasta, Krustpils pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Andris Naidovskis
  • par Rubeņu pagasta, Zasas pagasta, Kalna pagasta, Leimaņu pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Kristaps Tēts;
  • par Atašienes pagasta, Vīpes pagasta, Mežāres pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Nadežda Mitrofanova.

Ābeļu pagasta, Dunavas pagasta, Dignājas pagasta pārvaldes vadītāja amata vieta pašlaik paliek vakanta.