Domes deputātu kopbilde sēžu zālē (nav visi)

Šodien, 28. februāra Jēkabpils novada domes sēdē, tika apstiprināti saistošie noteikumi ”Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2023. gadam”. Jēkabpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi kopumā plānoti 62 miljoni 227 tūkstoši 252 eiro. Izdevumi plānoti - 82 miljoni 798 tūkstoši 891 eiro.

Pieņemot budžetu, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sacīja:

“Pašvaldības 2023. gada budžets ir sabalansēts un izpildāms. Protams, skatīsimies, kā plānotais budžets pildīsies. Iespējams, ka pēc valsts budžeta apstiprināšanas, maijā varētu būt pirmie budžeta grozījumi. Katrā ziņā šis ir budžets, ar kuru varam izdarīt daudzus plānotos darbus gan Jēkabpils pilsētā, gan Aknīstē un Viesītē, kā arī novada pagastos.”

2023. gada pašvaldības budžets veidots, balstoties uz Jēkabpils novada domes iepriekš apstiprinātajām budžeta prioritātēm:

  • Pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana Eiropas Savienības fondu, pašvaldības vai piesaistīto kredītlīdzekļu finansēto investīciju projektu realizācijai;
  • Sociālā atbalsta pasākumu nodrošināšana sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām;
  • Energotaupības un energoefektivitātes pasākumu veikšana pašvaldības ēkās un publiskajā infrastruktūrā.

Ar detalizētu informāciju par budžetu var iepazīties Paskaidrojuma rakstā.

Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.