Izglītība Jēkabpils novads
foto

23. decembra Jēkabpils novada domes sēdē tika apstiprināts lēmums par domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības un kultūras jautājumos Alfona Žuka kā pašvaldības pārstāvja, iekļaušanu visu novada pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestāžu padomēs.

A. Žuks stāsta: “Šī iniciatīva būt visās Jēkabpils novada izglītības iestāžu padomēs man bija svarīga, jo ir nepieciešams, lai notiktu savstarpējā informācijas apmaiņa un novada vadība būtu informēta par notiekošajiem procesiem izglītības iestādēs. Esmu gatavs uzklausīt problēmas, piedalīties izglītības iestāžu organizētajās sapulcēs, lai veiksmīgi veidotu komunikāciju un risinātu problēmas jau pašvaldības līmenī. Ļoti ceru uz veiksmīgu sadarbību!”  

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Alfons Žuks tiks iekļauts šādās Jēkabpils novada izglītības iestāžu padomēs:

 • Aknīstes vidusskola;
 • Antūžu pamatskola;
 • Ābeļu pamatskola;
 • Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola;
 • Dignājas pamatskola;
 • Jēkabpils 2. vidusskola;
 • Jēkabpils 3. vidusskola;
 • Jēkabpils Valsts ģimnāzija;
 • Krustpils pamatskola;
 • Mežāres pamatskola;
 • Rubeņu pamatskola;
 • Biržu pamatskola;
 • Salas vidusskola;
 • Sūnu pamatskola;
 • Variešu sākumskola;
 • Viesītes vidusskola;
 • Vīpes pamatskola;
 • Zasas vidusskola;
 • Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs;
 • Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola;
 • Viesītes Mūzikas un mākslas skola;
 • Sēlijas Sporta skola;
 • Jēkabpils Mākslas skola;
 • Jēkabpils Sporta skola;
 • Jēkabpils novada Aknīstes pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte";
 • Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Auseklītis";
 • Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš";
 • Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaigznīte";
 • Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Kāpēcītis";
 • Jēkabpils novada Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš";
 • Jēkabpils novada Salas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte";
 • Jēkabpils novada Viesītes pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte".