Bērniem Jēkabpils novads
foto

10. novembrī Jēkabpils novada ārkārtas domes sēdē deputāti nolēma apstiprināt Ziemassvētku dāvanu iegādi izglītojamajiem  Jēkabpils novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu, izsniedzot Ziemassvētku dāvanas - saldumu pakas, desmit euro vērtībā.

Saldumu pakas tiks izsniegtas izglītojamajiem Aknīstes PII “Bitīte", Salas PII “Ābelīte”, Viesītes PII “Zīlīte”, Jēkabpils PII “Auseklītis”, Jēkabpils PII “Bērziņš”, Jēkabpils PII “Kāpēcītis”, Jēkabpils PII “Zvaigznīte”, Jēkabpils PII “Zvaniņš”, kā arī izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu - Ābeļu pamatskolā, Biržu pamatskolā, Dignājas pamatskolā, Krustpils pamatskolā, Rubeņu pamatskolā, Sūnu pamatskolā, Viesītes vidusskolā, Zasas vidusskolā un Antūžu pamatskolā. Ziemassvētku dāvanas tiks izdalītas 2022. gada Ziemassvētku pasākumos.