Jēkabpils
Kopbilde pie strūklakas

20. septembrī Jēkabpilī kopā ar Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andri Pelšu viesojās Latvijā akreditētie rezidējošie un nerezidējošie diplomātisko pārstāvniecību vadītāji.

Ārvalstu vēstnieki tuvāk iepazina Jēkabpils Valsts ģimnāziju, kuru laipni izrādīja skolas direktors Valerjans Vizulis. Vēstniekus ļoti iepriecināja skolas vokālās grupas “Horizontāle” talantīgo jauniešu muzikālais priekšnesums skolotājas Sandras Bondares vadībā.

Ar novadu, tā piedāvātajām iespējām un pašvaldības darbu tuvāk iepazīstināja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.

Vēstnieki bija patīkami pārsteigti par bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, īpaši novērtējot Strūves ģeodēziskā loka punktu Strūves parkā, kā arī atjaunoto Krustpils pili. Paldies Jēkabpils novada Tūrisma centra vadītājai Laurai Trukšānei par bagātīgo stāstījumu par pilsētas vēsturi un Jēkabpils Vēstures muzejam par vēstnieku uzņemšanu pilī!

 

Foto: Jānis Lācis