Informācija presei Atašienes pagasts
Alejas iela Atašienē

Augusta vidū Jēkabpils novada Atašienē uzsākti Alejas un Draudzības ielas pārbūves darbi. Darbu izpildes gaitā abās ielās tiks veikta ceļa konstrukcijas uzlabošana un grants seguma pārbūve par asfaltbetona segumu, izbūvētas nobrauktuves uz īpašumiem un virszemes ūdeņu novadīšanas sistēma, uzstādīti energoefektīvi ielu apgaismojuma LED gaismekļi.

Iela Atašienee

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikta ceļa seguma uzlabošana 420 metru garumā Alejas ielā un 170 metru garumā Draudzības ielā un ielu apgaismojuma ierīkošana, nodrošinot drošu satiksmi un ērtu piekļuvi īpašumiem un uzņēmējdarbības objektiem. Būvdarbus abās ielās veic SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību nodrošina SIA “EMVA”, autoruzraudzību – SIA “KEM”. Alejas ielas būvniecības kopējās izmaksas, ietverot būvdarbus, būvuzraudzību un autoruzraudzību, ir 112 254,34 EUR ar PVN, Draudzības ielā – 77567,70 EUR ar PVN. Pēc būvdarbu pabeigšanas būtiski uzlabosies autotransporta, gājēju un velobraucēju mobilitāte, satiksmes drošība un pārvietošanās komforts.

 

Jēkabpils novada pašvaldības
Projektu vadības nodaļa