NVO Informācija presei Jēkabpils novads
foto

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis konkursa rezultātus lielākajā programmā nevaldības organizāciju (NVO) atbalstam – “NVO fonds”. 2022.gadā ar valsts atbalstu 89 NVO realizēs projektus, kuru mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un demokrātiju Latvijā. Tostarp arī Vidusdaugavas NVO centra projekts “Nevaldības organizācija kā valsts sektora konsultatīvais partneris senioru interešu pārstāvībā”.

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” kapacitāti senioru interešu aizstāvībā, izveidojot kvalitatīvu konsultatīvo sadarbību ar valsts/pašvaldību sektoru.

Projekta mērķa grupas ir 22 NVO, kas jau ir vai var tikt iesaistītas senioru interešu pārstāvēšanā, 120 seniori Zemgalē un Latvijā un 30 valsts/pašvaldību pārstāvji, kas dažādos veidos piedalīsies senioru pilsonisko līdzdalības prasmju attīstībā un sadarbības izveidošanā.

Projektā ir piecas aktivitātes, kas paredz projekta vadīšanu un publicitāti; 12 NVO pārstāvju prasmju attīstīšanu projektu pieteikumu sagatavošanā un vājo punktu pārvarēšanā; izpētīt NVO darbību dažādās pašvaldību konsultatīvajās padomēs un rīcības modeļa izstrādi konsultatīvā mehānisma izveidošanai Jēkabpils novadā; tādu pilsoniskās līdzdalības mūsdienīgu risinājumu ieviešanu senioru mērķauditorijai, kā “kafija ar politiķiem”, infodienu organizēšanu, atzinumu un rakstisku viedokļu sagatavošanu, semināru par NVO un MK Memoranda padomes jēgu un darbību un pārstāvju piedalīšanos tās ikgadēji organizētā forumā/konferencē; iepazīt 14 senioru NVO/centru/māju darbu Latvijā, lai apkopotu pieredzi senioru vajadzību risināšanā, ko apspriest ar LM, Zemgales plānošanas reģiona un Jēkabpils novada pašvaldību un vienoties par konsultatīvās sadarbības formu Jēkabpils novadā.

Projekta rezultātā būs veicināta sabiedrības senioru izpratne par iekļaujošu pilsonisko līdzdalību, tās veidiem, stiprināta NVO kapacitāte, seniori iepazīstināti un guvuši pieredzi piedalīties rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos, sadarbībai ar publisko sektoru; kā arī veikta pierādījumos balstītu politikas iniciatīvu izstrāde.

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”

 

Vairāk informācijas:

Biedrības valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja

Agita Pleiko

Tālr. 29449622