Atbalsts Ukrainai Ukraina
karogi
  • KUR UKRAINAS CIVILIEDZĪVOTĀJI VAR SAŅEMT DARBA MEKLĒŠANAS ATBALSTU JĒKABPILĪ?

NVA Jēkabpils filiāles adrese: Jaunā ielā 79e, Jēkabpils- klātienē vai sazinoties pa telefonu 26176873.

Klientu pieņemšanas laiki:

  • Pirmdiena- Ceturtdiena 09.00 – 16.30
  • Piektdiena      09.00 – 15.00

NVA MĀJAS LAPA: www.nva.gov.lv

  • KĀ MEKLĒT DARBU NVA CV UN VAKANČU PORTĀLĀ?

Ja klientam ir saņemta ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību bez ierobežojumiem uz laiku līdz vienam gadam, Ukrainas civiliedzīvotāji var meklēt arī patstāvīgi tiešsaistē – NVA CV un vakanču portālā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

NVA CV un vakanču portāla satura tulkošana ukraiņu valodā ir iespējama, izmantojot arī Google tulkošanas rīku: https://cvvp-nva-gov-lv.translate.goog/?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#/pub

! Lai meklētu vakanci, NVA CV un vakanču portālā nav jāreģistrējas !

______________________________________________________________________________________

  • ГДЕ ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ В ПОИСКЕ РАБОТЫ В ЕКАБПИЛСЕ?

ГАЗ Екабпилский филиал  адрес: улица Яуна 79е, Екабпилс. Можно связаться по телефону 26176873.

Время приёма клиентов :

  • Понедельник-Четверг 09.00-16.30
  • Пятница      09.00 – 15.00

ГАЗ домашняя страница: www.nva.gov.lv

 

  • ГДЕ И КАК ИСКАТЬ РАБОТУВ ГАЗ НА ПОРТАЛЕ CV И ВАКАНСИИ?

Если у клиента получена долгосрочная виза с правом на работу без ограничений на время до одного года , житель Украины может самостоятельно искать в режиме онлайн NVA CV и вакансии:: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/

На ГАЗ портале CV и вакансии есть возможность перевода на украинский язык , используя Google переводчик: https://cvvp-nva-gov-lv.translate.goog/?_x_tr_sl=lv&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=wapp#/pub/

!  Для того, что бы искать работу, нет необходимости регестрироваться в ГАЗ!