Apmekletaju_centrs

Šī gada 17.septembrī atklāts moderns Apmeklētāju apkalpošanas centrs. Jaunās telpas iegūtas, pārbūvējot bijušo klēts ēku Krustpils pils kompleksā.

Apmeklētājiem ir pieejama atjaunota divu stāvu ēka. Cokolstāvā ar koka siju griestiem,  betona grīdu un autentiskām durvīm restaurēts virssardzes karceris, kurā, apsēžoties uz lāvas, var noklausīties bijušā karavīra stāstu par ieslodzījumā pavadīto laiku. Otrā telpā izveidota ekspozīcija par apskates objektiem Jēkabpils pilsētā. Kino zonā var noskatīties vēsturiskas filmas par Jēkabpili. Apskatei izlikts unikāls 19. gadsimta beigu - 20.gadsimta sākuma ceļojuma koferis. Apskatot šo eksponātu, rodas priekšstats par ceļošanas paradumiem, līdzi ņemamajām mantām un to apmēriem. Lai ekspozīcija būtu saistoša arī mazākajiem apmeklētājiem, uz sienas izveidota interaktīva spēle, kuru spēlējot, ir iespēja  uzzināt kā var atbraukt uz Jēkabpili ar vilcienu no dažādām Latvijas vietām.

Apmeklētāju apkalpošanas centrs pie Krustpils pils

Ēkas pirmajā stāvā izveidota apmeklētāju apkalpošanas zāle informācijas saņemšanai, vietējo mājražotāju produkcijas un dažādu informatīvo reprezentācijas materiālu iegādei.Kā jau iepriekš tika minēts, Eiropas Savienības atbalstītā projektā Nr.5.5.1.0/19/I/003”Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” tiek atjaunots viens  kultūras mantojuma objekts- Krustpils pils C korpuss, divi ar to saistīti tūrisma objekti-bijušā klēts, kurā izvietots Moderns apmeklētāju apkalpošanas centrs un smēde, kā arī uzcelts 1 jauns tūrisma objekts -Amatu māja Sēļu sētā.

Apmeklētāju apkalpošanas centrs pie Krustpils pils

Visos četros objektos paredzēts uzstādīt ekspozīcijas, iegādāties mēbeles, tādējādi radot piecus jaunus tūrisma pakalpojumus.

Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 1735680,63 eiro, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 938716,00 eiro, valsts budžeta dotācija 140321,00 eiro un pašvaldības finansējums 656643,63 eiro.

 

Nacionālā attīstības plāna logo