Jēkabpils Projektu jaunumi
Ckorpuss
Logo ansamblis

Ar šī gada jūliju, pēc ilgāka pārtraukuma atsākti būvdarbi Krustpils pils C daļā.

Šajā objektā būvdarbus jau no pagājušā gada 16. aprīļa veic AS “BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”. Pārtraukums bija nepieciešams, lai izstrādātu Krustpils pils C daļas nesošo konstrukciju pastiprināšanas risinājumus atsevišķa būvprojekta "Krustpils pils C korpusa nesošo konstrukciju pastiprināšanas risinājumi" ietvaros. Jau veikti pamatu pastiprināšanas darbi, atjaunoti bojātie mūra sienu fragmenti, izbūvētas mūra konstrukciju metāla aptveres, apdares armējuma sieti, uzsākti koka pārsegumu protezēšanas un atsevišķu siju nomaiņas darbi. Būvdarbi jāpabeidz līdz šī gada 1. decembrim.
Pēc to pabeigšanas, šajā vēsturiski saimnieciskajā ēkā, plānots iekārtot Krustpils muižas virtuvi.

Šī Nr.5.5.1.0/19/I/003 projekta “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” ietvaros jau nodots ekspluatācijā Moderns klientu apkalpošanas centrs ar TIC, Sēļu sētā tiek būvēta Amatu māja un daļēji tiks atjaunota Krustpils pils bijušā smēde.  Visos četros objektos paredzēti jauni tūrisma pakalpojumi, kas palielinās šo objektu un novada apmeklētību, ieņēmumu pieaugumu, sekmēs vairākdienu tūristu skaita palielināšanos un sezonalitātes samazināšanos.  Priecē fakts, ka arvien pieaug interese par Krustpils pili. Pēc Jēkabpils Vēstures muzeja datiem no šī gada 4. jūnija līdz 31. jūlijam Krustpils pili jau apmeklējušas 9683 personas.

 

Saskaņā ar Vienošanās Nr.5.5.1.0/19/I/003 grozījumiem Nr.1, kas šī gada 30.  jūnijā parakstīti ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, projekta kopējās īstenošanas izmaksas sastāda 1 814 103 eiro, no kurām Eiropas Reģonālās attīstības fonda finansējums ir 938 716 eiro, valsts budžeta dotācija 140 321 eiro un pašvaldības finansējums 735 066 eiro, kā arī pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 2022. gada 30. jūnijam.