Brīvības iela 126, Jēkabpils

Cilvēki ar invaliditāti, jeb, kā biedrībā "Cerību sala" mēdz teikt - "cerību bērni", ir īpaši aizsargājami, jo lielākoties viņiem nav iespēju aizstāvēt sevi pašiem. Jautājumu par šādu bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanu un saturīgu laika pavadīšanu biedrība "Cerību sala" ir risinājusi jau ilgi pirms tās dibināšanas - "cerību bērnu" vecāku atbalsta grupās un aktivitātēs, kas saistītas ar normatīvo aktu izmaiņām par labu invalīdu tiesību ievērošanai un cienīgas dzīves nodrošināšanai. Šogad biedrība ir nodibinājusi dienas aprūpes centru “Cerība”, kurš aktīvi sācis darboties no šī gada 1.maija. Centra “Cerība” galvenā priekšrocība ir tā, ka “cerību bērni” šeit varēs uzturēties kopā ar saviem asistentiem, kuri varēs piedalīties ikdienas nodarbībās un aktivitātēs, tā gūstot neatsveramu pieredzi, zināšanas un praktiskās iemaņas, darbojoties visi kopā. Bērnu asistenti visbiežāk ir viņu vecāki, vecvecāki, citi radinieki, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā ar viņiem. Darbojoties centrā visi kopā, asistentiem būs iespēja iegūtās prasmes un iemaņas, zināšanas un novērojumus likt lietā arī mājās, ārpus centra nodarbībām. Tas ir nenovērtējams ieguvums – darboties kopā un gūt tūlītēju atgriezenisko saiti, vērot izaugsmi vai atrast kādu īpašu talantu, priecāties par panākumiem kopā. “Cerība” uzņem personas ar 1.grupas invaliditāti ar funkcionāliem un/vai garīga rakstura traucējumiem (kopā ar saviem asistentiem), tāpēc arī tie, kas vēl līdz šim nebija uzdrošinājušies pievienoties kādam dienas aprūpes centram, ir aicināti vismaz piezvanīt un vienoties par tālāko sadarbību. Kopā mēs varam!

Kontakti saziņai:
Dienas aprūpes centrs “Cerība” cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem atrodas Brīvības ielā 126, Jēkabpilī. Vairāk informācijas, zvanot 27067668 vai 29950767.

Aija Kvēpiņa
Biedrības “Cerību sala” vadītāja