Ēkas fasāde
Logo ansamblis

Jēkabpils novada pašvaldība turpina Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Jēkabpils novada Salas un Sēlpils pagastos" īstenošanu, kuras ietvaros izveido sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Bijušās Biržu pamatskolas ēkā jau pusgadu noris būvdarbi. Ēkas iekštelpas tiek pilnībā pārbūvētas, lai 2.stāvu pielāgotu dienas aprūpes centra vajadzībām pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz 2023.gada janvārim.

Ēkas pārbūves darbus, saskaņā ar iepirkuma līgumu veic SIA “LC būve”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Steelandglass” būvuzraugs Markus Moll, autoruzraudzību nodrošina SIA “KPB Projektētājs”.