Jēkabpils novads
Brāļu kapi

Saņemot nepieciešamos saskaņojumus pārapbedīšanas darbu veikšanai, piektdien, 19.augustā, piedaloties pašvaldības pārstāvjiem – priekšsēdētājam Raivim Ragainim, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājai Līgai Kļaviņai un izpilddirektoram Uldim Skreiveram, Krievijas Federācijas vēstniekam Latvijā Mihailam Vaņinam, Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājam Arnim Āboltiņam, priesterim Valteram Vārpsalietim, Svētā gara klostera igumenam tēvam Makarijam un citiem klātesošajiem, cieņpilni pārapbedītas okupācijas armijas ģenerālmajora un divu pulkvežu mirstīgās atliekas Brāļu kapos Jēkabpilī.

Karavīru mirstīgo atlieku ekshumāciju veica militārās arheoloģijas un meklēšanas klubs ”Leģenda”.

Iepriekš kritušie karavīri bija apbedīti Rīgas ielā 205, Jēkabpilī.

Otrā pasaules karā kritušo karavīru apbedījumu un piemiņas vietu uzturēšanu regulē starpvalstu līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju. Tostarp, tajā paredzētas arī saistības, kas nosaka jautājumus par piemiņas vietu un karavīru apbedījumu vietu pārvietošanu, nosakot atbildīgo institūciju katrā pusē.