Brivibas iela

Pašlaik Brīvības ielas posma  pārbūves darbi paveikti aptuveni 50% apmērā. Šobrīd tiek gatavotas ietves bruģa ieklāšanai, notiek nesošās kārtas izbūve. Šonedēļ plānots uzsākt bruģa ieklāšanas darbus.

Objektā ir uzsākta apgaismojuma montāža. Šonedēļ plānots objektam pieslēgt arī ielu apgaismojumu. Oktobra beigās, tiek plānota apakšējās asfalta kārtas ieklāšana -  līdz Celtnieku ielai.

Darbi līdz ziemas pārtraukumam noritēs, kamēr to ļaus laika apstākļi.

Pārbūves ietvaros paredzēts veikt Brīvības ielas pārbūvi posmā no R. Blaumaņa ielas līdz Dolomīta ielai, pārbūvējot Brīvības un Dolomīta ielu krustojumu par rotācijas apli, to saslēdzot ar jau pārbūvēto Dolomīta ielu. Tiks izbūvēta gājēju un velosipēdistu satiksmes infrastruktūra visā pārbūvējamā posma garumā.

Atbilstoši SIA”L4” projektam Brīvības ielas pārbūves darbus Jēkabpilī  veic SIA “Ošukalns”. Būvuzraudzību nodrošina SIA”GEO CONSULTANTS”. Pārbūve notiek projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” ietvaros.