NVO
velobrauciens pa lauku dabu

Pēc administratīvi teritoriālās reformas pagājis gads, līdz ar to jau var izdarīt atsevišķus secinājumus par reformas rezultātu. Viena no lielākajām grūtībām ar ko saskaramies dabas tūrisma jomā – Jēkabpils novada atpazīstamība reģionāli, valstiski un starptautiski ir samērā neliela. Līdz šim novada vadošās dabas biedrības (biedrība "Dabas resursu aizsardzības biedrība" un biedrība "Sēlijas laivas") ir veidojušas nelielus sadarbības projektus, kas devis ietekmi uz Jēkabpils dabas tūrisma nozares popularizēšanu reģionālā mērogā, tomēr iztrūcis plašāks tvēriens. Pasākuma cikls “Apkārt Jēkabpils novadam” dos iespēju popularizēt dabas tūrismu valstiskā mērogā, iesaistot arī Jēkabpils Sporta centru un biedrību "Veloklubs Līvāni".

Lieliski aizvadīti pirmie trīs pasākumi - pārgājiens no Daugavas krasta, Sēlpils pagastā līdz Piksteres ezera Viesītes pagastā un velobrauciens no Piksteres ezera Viesītes pagastā līdz Rites pagasta apdzīvotai vietai Kacītei, un nakts pārgājiens no Kacītes līdz Sāra kalnam Gārsenes pagastā.

Ceturtais, noslēdzošais posms būs divu dienu pasākums 5.-6. augustā, kas sāksies ar pārgājienu no Gārsenes pils, Gārsenes pagastā līdz Dobes upei (ap 6-7 km), pēc tam ar velo turpinot braucienu līdz Jadvigovai Dunavas pagastā (ap 48 km). Nakšņošana būs pie Daugavas līdzi paņemtajās teltīs.

Pēc dalībnieku sapulcēšanās plkst. 13.00 pie Gārsenes pils notiks automašīnu nogādāšana uz finiša punktu.  Tiks nodrošināta kopīga dalībnieku transportēšana atpakaļ uz starta vietu. Pārgājienam paredzēts vidēji ātrs temps 4,1-4,5 km/h, velobraucienam paredzēts vidēji lēns temps (līdz 15 km/h), braucot pa vietējas nozīmes ceļiem. Ieplānotas vairākas apstāšanās un apskates vietas. Maršruts paredzēts gājējiem un braucējiem ar labu fizisko sagatavotību. Pasākuma laikā tiks nodrošināts tehniskais transports,  kas atbalstīs ceļā devušos. Pasākuma maksa ir 5 EUR, kas ietver ziedojumus Červonkas baznīcai un viesošanos pie vietējiem uzņēmējiem. Vairāk pa tālr. 28616357 (Santa).

Otrajā dienā, 6.augustā, gaidāms laivu brauciens līdz Vandāniem Dignājas pagastā (ap 30 km garš maršruts). Laivošanas inventārs tiks nodrošināts.  Maršruts piemērots braucējiem bez iepriekšējās sagatavotības. Tiks nodrošināta dalībnieku transportēšana no finiša vietas.

Pasākuma cikla ietvaros tiks izceltas Jēkabpils novada dabas tūrisma nozares stiprās puses un analizēt nepieciešamos uzlabojumus caur dažādām perspektīvām, tostarp, kājāmgājēja, velobraucēja un laivotāja skatupunkta. Pasākumi būs ekspedīciju formātā, visi, ieskaitot organizatorus, ļausies negaidītu atklājumu priekam. Šo prieku paspilgtinās vietējās teritorijas un cilvēkstāstu zinātāji.

Vietu skaits ierobežots! Iepriekšējā pieteikšanās ir obligāta. Uz tikšanos jau 5. augustā! Pasākumi notiek ar Jēkabpils novada pašvaldības finansiālu atbalstu NVO konkursa 2023 ietvaros.

Foto: Sēlijas laivas