Rubenes pagasts Izglītība
Ziemassvētku vecītis pie Rubeņu pamatskolas ieejas durvīm

Griezieties, dzirnaviņas,
Dauz laimītes jāsamaļ,
Lai pietika visu gadu,
Katru dienu dzīvojot!

(Latviešu tautasdziesma)

 

Ak, cik labi būtu, ja šīs Laimes dzirnaviņas samaltu tik daudz laimes, lai mēs visi 2022. gadā varētu staigāt veseli, priecīgi, smaidīgi un lai iegūtu to, kas mūs katru darītu laimīgu! Nevaram zināt, cik lielu daļu no šī “maluma” saņemsim, bet diezgan droši varam teikt, ka būs arī tādas dienas, kad līksmosim, jutīsimies gandarīti par kaut ko vai vienkārši jautri smiesimies.

Kaut arī gadu mija ir aiz muguras un sācies 2022. gads, tomēr atskatīsimies, kāds bijis decembris mūsu skolā.

Var droši teikt, ka arī pie mums tas ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Bērni savos “klašu burbuļos” gatavo rotājumus skolas izdaiļošanai un priekšnesumus kā apsveikumu citiem skolēniem un vecākiem. Apkopojot iefilmētos sveicienus, top digitāls koncerts, ko var redzēt katrs skolai piederošais. Bērni dzied, dejo, stāsta anekdotes, atdarina skatuves zvaigznes, nelielā ludziņā tēlo situāciju ar Ziemassvētku nīdēju Grinču. Gandrīz katra klase skolas dizaina un tehnoloģiju kabinetā cep piparkūkas svētku mielastam. Tiek izrotāts skolas lievenis un tuvākā apkārtne. Gaitenī aicinoši vīd Ziemassvētku pasta kastīte, kurā gulst daudzi jo daudzi zīmēti, gatavoti un rakstīti apsveikumi gan skolēniem, gan skolotājiem.

Pie mazuļiem bērnudārzā viesojas skolas bibliotekāre, viņa iepazīstina ar “Bērnu žūrijas” grāmatām, kas paredzētas bērniem 4- 5 gadu vecumā. Tiek lasīti fragmenti. Šī tikšanās ar grāmatiņām nebūs pēdējā, un varbūt kāds no mazajiem klausītājiem dienās būs kaislīgs lasītājs.

Lai radītu svētku noskaņojumu, vecāki izrotā bērnudārza grupiņas nojumīti un pagalmu.

Ziemassvētku ieskaņas pasākumi arī notiek “klašu burbuļos”. Tur ir pārrunas, liecību saņemšana, pašu izveidotā loterija, spēles, rotaļas un neliela mielošanās.

Par labām un teicamām sekmēm mācībās ar vidējo vērtējumu vismaz 7 balles un aktīvu līdzdalību klases dzīvē Skolas pateicības rakstu saņem 24 skolēni, kas ir 44% no visa skolēnu skaita. Izklausās labi! Vismaz mums tā šķiet.

Kaut arī svētkus nevar svinēt visi kopā, jautrība ir arī klasēs. Tomēr acis arvien biežāk lūkojas pa logu... Kad nāks Ziemassvētku vecītis?... Šogad ziema mūs lutina ar sniegu, un ārā izskatās patiesi ziemīgi. Kāda meitene savās pārdomās par ziemu raksta:” Visapkārt izskatās tik balti un tīri, ka arī pašam ap sirdi kļūst silti un balti.”

Un tad viņš nāk!... Pāri sniegotam laukam ar dāvanu maisu plecos! Mādams ar roku, viņš sūta sveicienus sejiņām, kas pāri palodzēm lūkojas pretī. Kāds bērns sajūsmā iesaucas: ”Viņš taču ir īsts!” Vecītis sasveicinās ar katru klasi, un tad katrai klasei tiek nogādāts saldumu maiss.

Savukārt bērnudārza vecākās grupiņas bērni kopā ar audzinātāju un auklīti dodas uz parku lūkot, vai Ziemassvētku vecītis mīt Rūķu namiņā. Viņi nes līdzi cienastu meža zvēriņiem un putniem. Kad Vecītis sameklēts, valda liela jautrība. Ar viņu var jauki aprunāties, uzdot jautājumus, spēlēt spēles, rotaļāties un norunāt sagatavotos dzejolīšus. Uzzinājis, ka bērnudārzā ir vēl mazāki bērni, kas, ja tā var teikt, palikuši mājās, Vecītis kopā ar bērniem dodas tos apciemot.

Mazākās grupiņas bērni Ziemassvētku vecīti sagaida pie bērnudārza. Lielā kupenā tiek atrasti tradicionālie svētku saldumi, ko bērni saņem, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus.

Kas ir tas, kas Ziemassvētkus padara tik īpašus? Lai atbildētu uz šo jautājumu, pieaugušie pievērstos ētikai, filozofijai, arī reliģijai vai folklorai. Bērniem jautājums tika uzdots, ja tā var teikt, piezemētāk. Anonīmā aptaujā tika lūgts uzrakstīt trīs lietas (ne tikai lietas), ar ko saistās Ziemassvētki. Kas ir tas, kas šajos svētkos ir būtisks, nepieciešams un katram gribēts? Skolēniem tika lūgts kā pirmo norādīt pašu galveno. Apkopojot rezultātus, var secināt, ka pārsteigumu te nav. Lielākais skaits bērnu kā pirmo piemin izrotāto eglīti. Ne jau velti Ziemassvētku pasākumu tautā sauc par “Eglīti”! Bet gandrīz tikpat daudzi nosauc ģimeni. Arī pārējās lietas ir mūsdienu tradīcijām raksturīgas: piparkūkas, dāvanas, mandarīni, sniegs, konfektes,  Ziemassvētku vecītis, mājas rotājumi un daudz kas cits. Jā, kas gan ir vajadzīgs, lai svētki būtu izdevušies? Un te nu citēsim neparastu, bet jauku kāda jaunāko klašu skolēna atbildi: ”Lai “karona” nebūtu. Dejojam!”

Kad veidojam šo rakstu par iepriekšējo mēnesi, ir janvāris. Bet, tā kā šogad ar lasītājiem mēs tiekamies pirmo reizi, tad novēlam- lai dāsnas visiem Laimes dzirnaviņas!

Laimīgu 2022. gadu!