sabiedrības līdzdalība NVO
logo

Pilsoniska sabiedrība un aktīva sabiedrības iesaiste dažādās un daudzveidīgās valsts norisēs ir demokrātiskas valsts pastāvēšanas un attīstības pamats.

21. gadsimtā demokrātija un pilsoniskā sabiedrība saskaras ar daudziem izaicinājumiem – kā panākt jēgpilnas izmaiņas, kā organizēt un iesaistīt iedzīvotājus pilsoniskās sabiedrības organizācijās, veicinot iedzīvotāju līdzdalību dažādu procesu norisēs, kā pārliecināties par jēgpilnu un uz rezultātu orientētu sabiedrības iesaisti vietēja un nacionāla līmeņa lēmumu pieņemšanā, nodrošinot sabiedrības iesaisti un līdzdalību, kā sekmēt iedzīvotāju uzticību pašiem sev, savstarpējo uzticību un arī uzticību publiskajai pārvaldei.

Pētījumi rāda, ka Latvijā ir zema iedzīvotāju līdzdalība nevalstiskajās organizācijas un arī zema nevalstisko organizāciju kapacitāte gan pilsoniskās, gan politiskās līdzdalības jomās. Pēc Latvijas Pilsoniskās alianses provizoriskajiem datiem tikai aptuveni 5% no Latvijas iedzīvotājiem aktīvi darbojas NVO, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm.

Lai stiprinātu Latvijas pilsonisko sabiedrību, plašām mērķa grupām ir jānodrošina iespēja pilnveidot pilsonisko kompetenci, izzinot un izprotot pilsoniskās kompetences elementus, stiprinot tos reālā darbībā, motivējot ieviest pārmaiņas gan nevalstiskajā, gan publiskajā sektorā.

Eiropas Komisija 2023. gadu pasludinājusi par Eiropas Prasmju gadu konkurētspējas, līdzdalības un talantu veicināšanai, kas Latvijā būs arī Demokrātijas akadēmijas īstenošanas uzsākšanas gads.

Demokrātijas akadēmijas (DA) mērķis - stiprināt Latvijas sabiedrību un tās ilgtspēju, pilnveidojot iedzīvotāju, NVO un publiskās pārvaldes darbinieku pilsonisko kompetenci.

DA veidošanā un īstenošanā apvienojušies gan publiskā sektora pārstāvji, gan virkne nevalstisko organizāciju Latvijā.

DA īsteno biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar biedrībām “Latvijas Pilsoniskā alianse”,  “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, “Kurzemes NVO centrs”, “Zemgales NVO centrs” un , Valmieras novada fondu. DA finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Īpaši izstrādāta mācību programma “Demokrātijas akadēmija” pilsoniskās kompetences stiprināšanai mācību dalībniekiem sniegs jaunas zināšanas, iespēju pilnveidot savas personiskās un profesionālās kompetences, uzdrošināties līdzdarboties, iedvesmoties no reāliem pieredzes stāstiem, viedokļu līderiem un savas jomas profesionāļiem.

Mācības DA iekļauj:

•             4 mācību dienas Rīgā;

•             vismaz 4 praktisko nodarbību dienas katrā no Latvijas reģioniem;

•             tiešsaistes lekcijas mācību satura padziļinātai izpratnei;

•             Dalībnieku savstarpējas pieredzes apmaiņas, tikšanās, diskusijas, viedokļu apmaiņas ar citiem dalībniekiem, praktiķiem un ekspertiem.

DA plānots uzņemt 200 dalībniekus. Jau šobrīd pieteikušies vairāk kā 150 dalībnieki. Mācības ir bez maksas. Tās notiks no 2023. gada janvāra līdz jūnijam. Katram akadēmijas absolventam tiks izsniegta apliecība par mācību programmas apgūšanu.

 

Kā pieteikties?

Līdz 8. janvārim aizpildot pieteikuma formu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9UbGGt1ouRp8d389xdYo5vLALHhurXpDLB3Qv4d2ogxUhnw/viewform

Vairāk par Demokrātijas akadēmiju lūdzam skatīt šeit https://www.facebook.com/profile.php?id=100087406576567

 

Demokrātijas akadēmiju īsteno biedrība “Latvijas lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu, Zemgales NVO centru, kā arī sadarbības partneriem NVO un valsts pārvaldē. Demokrātijas akadēmiju finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.