goda pilsonis

28.jūlija domes sēdē apstiprināts Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas nolikuma projekts, kas nosaka Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu nodibināšanas mērķi, apbalvojumu veidus, apbalvojumam izvirzīto kandidātu ieteikšanas un izvērtēšanas kārtību,  apbalvojumu piešķiršanas un pasniegšanas nosacījumus, kā arī kārtību, kādā pieņem lēmumu par apbalvošanu un paraksta lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu.  

Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu nodibināšanas mērķis ir apzināt, izcelt un godināt personas par sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu Jēkabpils novada attīstībā.

Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumi ir šādi:

  • Jēkabpils novada Goda pilsonis - par sevišķiem nopelniem Jēkabpils novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā un citā darbā. Personām, kurām piešķirts apbalvojums „Jēkabpils novada Goda pilsonis” pasniedz cēlmetāla goda zīmi un apliecinājuma  rakstu. Saņemot apbalvojumu „Jēkabpils  novada Goda pilsonis”, tiek piešķirta naudas balva 1000  euro apmērā. Apbalvojumu “Jēkabpils  novada Goda pilsonis” piešķir vienu reizi gadā līdz 3 personām.   Atkārtoti apbalvojumu “Jēkabpils  novada Goda pilsonis” vienai personai nepiešķir.
  • Goda raksts - apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par izciliem nopelniem un ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā. Personām, kurām piešķirts Goda raksts, piešķir naudas balvu 200 euro  apmērā. Viena gada laikā var piešķirt ne vairāk kā 10 Goda rakstus. 
  • Pateicības raksts - apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, sasniegumiem starptautiskos un valsts mēroga pasākumos. Pateicības raksta saņēmējam var piešķirt naudas balvu, tās apmēru nosaka dome gadskārtējā budžetā vai ar atsevišķu lēmumu.

Lēmumu par apbalvojumu “Jēkabpils novada Goda pilsonis” un Goda rakstu piešķiršanu pieņem Apbalvojumu piešķiršanas komisija. Savukārt lēmumu par Pateicības raksta piešķiršanu pieņem Jēkabpils novada dome vai  domes priekšsēdētājs. 

Apbalvojumu “Jēkabpils novada Goda pilsonis” un Goda rakstus pasniedz Valsts svētkos. Pateicības rakstu iespējams pasniegt arī citos svinīgos apstākļos.

 

goda raksts