Kultūra
grāmata

27.janvāra Jēkabpils novada pašvaldības domes sēdē deputāti nolēma piešķirt 500,00 euro Ligitas Ābolnieces autorgrāmatas “Esejas par esību” izdošanai.

Plānots izdot 100 eksemplārus mīkstajos vākos tipogrāfijā SIA “Ezerrozes grāmatas”.

Ligita Ābolniece ir Jēkabpils novada pašvaldības iedzīvotāja, vairāku dzejas grāmatu autore. Dzimusi 1966. gada 18.decembrī. Mācījusies Viesītes vidusskolā (1974-76), Salas vidusskolā (1976-85) Beigusi LU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1992) un maģistrantūru (1995), iegūstot filoloģijas maģistra grādu par darbu "Latviešu reliģiskā dzeja". Studējusi LU Teoloģijas fakultātes Reliģijas un ētikas nodaļā (kopš 2001. gada). Strādājusi par bibliotekāri Salas vidusskolā (1985-92) un Jēkabpils rajona Centrālajā bibliotekā (1992-94). Kopš 1996. gada ārštata korespondente laikrakstā "Brīvā Daugava" un bibliotekāre Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskās draudzes bibliotekā. Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra literārā pulciņa vadītāja (2000-01) un skolotāja Viesītes vidusskolā (no 2001).