Jēkabpils Plūdi

Video teksta saturs:

Labrīt! Šī rīta situācija Daugavā ir stabila, ūdens līmenis turpina kristies, pēdējo 12 stundu laikā tas ir nokrities par aptuveni 30cm. Pļaviņām šobrīd plūdi nedraud, jo pie Jēkabpils esošās ledus masas straumē tiks sadrupinātas tepat. To redzam Mežrūpnieku mikrorajonā, kur teju līdz tiltam upe ir brīva no ledus.
Vairākās vietās turpinās palu ūdens atsūknēšanas darbi. Uz dambja pie Vārpu ielas ir novietots sūknis, tas prasīja teju visu nakti ar dažādiem inženiertehniskiem risinājumiem. Tuvākajā laikā tas uzsāks darbu ar pilnu jaudu.
Pļaviņu iela aiz tilta ir nedaudz vairāk applūdusi, jo sūknis no šejienes tika pārvietots naktī uz Celtnieku ielas mikrorajonu, kur applūst pagalmi. Tas nav bīstami, bet rada neērtības, tādēļ mēģinām sakārtot arī šo vietu.
Šodien lemsim par iedzīvotāju reevakuāciju jeb iespēju atgriezties rajonā no Bebru un Neretas ielas rajona līdz klosterim. Šobrīd par to notiek sanāksme ar būvniekiem, šī rīta jaunākā informācija liecina, ka šis posms jau ir sakārtots, ceram, ka arī Zvanītāju ielā un Celtnieku mikrorajonā drīzumā varēs atgriezties iedzīvotāji.
Protams, ūdens līmenis joprojām atbilst plūdu atzīmei. Sakas upe ir vienā posmā izskalojusi dambi, kas rada problēmas, jo pie šī dambja ar tehniku klāt netiekam. Tāpēc rūpīgi uzraudzīsim vai šīs situācijas dēļ nevajadzēs evakuēt iedzīvotājus no apkārtējām mājām.
Iedzīvotājus aicinu būt saprotošiem, ir iestājusies mierīgāka frāze, kad bīstamība ir mazāka, cilvēkiem parādās neapmierinātība. Mīļie iedzīvotāji, šajā situācijā esam visi kopā! Visi dienesti strādā! Paldies jums visiem par to, ko darāt! Atsaucība un nemitīga sevis atdošana šiem plūdu draudu un seku novēršanas darbiem ir apbrīnojama! Milzīgs paldies! Paldies vadības komandai un komunikācijas centram, jo jūs esat izdarījuši vairāk kā jebkurš no jums gaidīja! Turpinām strādāt un gaidām jaunāko informāciju!