Krustpils pils apskate kopā ar Norvēģijas vēsnieku Latvijā

25.janvārī Jēkabpils novadā, Kūku pagastā, novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars piedalījās SIA “DLLA” un SIA "NDB Timber" projektu atklāšanas pasākumā. 

Ņemot vērā, ka abi Jēkabpils novadā realizējamie projekti saņēmuši Norvēģijas grantu līdzfinansējumu atklātajā konkursā “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana  ražošanā”, pasākumā piedalījās arī Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors.

Domes vadības pārstāvjiem, piedaloties uzņēmumu ražotņu apskatē un iepazīstoties ar projektos paredzētajām norisēm, atzinīgus vārdus projektu realizētājiem veltīja Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs R. Ragainis, īpaši uzsverot uzņēmumu darbības pozitīvo ietekmi reģiona attīstībā un jaunu darba vietu nodrošināšanā novada iedzīvotājiem.
Pēcpusdienā domes priekšsēdētājs R. Ragainis Norvēģijas vēstnieku iepazīstināja ar dažiem nozīmīgākajiem Jēkabpilī realizētajiem investīciju projektiem. Vēstniekam īpašu interesi raisīja Jēkabpils Sporta halle, apjomīgie darbi, kas veikti Krustpils pilī, kā arī LED apgaismojuma ieviešanas projekts Jēkabpilī.

Savstarpējās sarunās par Latvijas un Norvēģijas sadarbību, J. Ragainis informēja, ka šobrīd novada pašvaldībai ir aktīvs sadarbības līgums ar Averojas (Averoy) pašvaldību, Norvēģijā, ar kuru šobrīd Zasas vidusskola un  Averojas pirmsskolas izglītības iestāde realizē kopīgu projektu Erasmus + programmā.

Noslēdzot dienas vizīti Jēkabpils R. Ragainis uzaicināja vēstnieku apmeklēt novadu atkārtoti, jau oficiālā vizītē, lai varētu iepazīstināt ar novada teritorijā realizētajiem projektiem izglītības, infrastruktūras sakārtošanas, kā arī citās jomās.

Informācijai:
No 2020. gada 1. novembra līdz 2022. gada 31. oktobrim Averojas pirmsskolas izglītības iestāde ir sadarbības partneris Zasas vidusskolas vadītajā Erasmus + projektā “The Knowledge of Langugaes – a World withour Borders”.