Jēkabpils Sabiedrība Satiksme
foto

2.jūnija Jēkabpils novada domes sēdē tika nolemts piešķirt SIA “Jēkabpils autobusu parks” tiesības sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Jēkabpils valstspilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos izmantojot autobusus un noslēgt līgumu uz 10 gadiem.

Lēmumā arī noteikts, ka braukšanas maksa un atvieglojumi tiek piemēroti saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes 08.08.2019. lēmumu “Par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozīmes maršruta autobusos”. Jēkabpils novada dome šī gada 26.maijā pieņēma lēmumu “Par tiešās līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībās”, saskaņā ar kuru Jēkabpils novada dome ir lēmusi saglabāt tiešo līdzdalību SIA “Jēkabpils autobusu parks”, jo sabiedrības sniegtie pakalpojumi ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.