Jēkabpils projekti Projektu jaunumi
logo

Īstenojot projektu Nr. 5.6.2.0/18/I/020 “Viestura ielas, Draudzības alejas un Jaunās ielas degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”, 2020. gada 12. augustā tika noslēgts līgums ar SIA “VIA” par “Draudzības alejas un Viestura ielas no Andreja Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pārbūvi, Jēkabpilī”. Savukārt, 2020. gada 12. augustā pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “K-RDB” par būvuzraudzības veikšanu objektā, kā arī līgumu ar SIA “Projekts EAE” par autoruzraudzības darbu īstenošanu.

Būvdarbu gaitā tika veikti Draudzības alejas un Viestura ielas no Andreja Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai posmu pārbūves darbi, kuru ietvaros tika pārbūvēti esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli, ielas apgaismojums un pašvaldības videonovērošanas sistēma. Draudzības alejas posmā tika izbūvētas papildus auto stāvvietas transportlīdzekļu ērtākai novietošanai. 2022. gada 14. decembrī objekts tika pieņemts ekspluatācijā.