Projektu jaunumi Veselība
EU4Health

Eiropas Komisija Veselības programmas ietvaros (EU4Health) izsludinājusi atklātu projektu uzsaukumu konkursu nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas darbojas sabiedrības veselības jomā.

Mērķis – iesaistīt NVO, kas varētu palīdzēt šādiem mērķiem: 

  • atbalstīt darbības, kas vērstas uz slimību profilaksi, veselības veicināšanu un pievēršas veselību noteicošiem faktoriem, cita starpā mazinot kaitējumu veselībai, kuru nodara nelikumīgu narkotisko vielu lietošana un atkarība no šādām vielām, un atbalstīt darbības, ar ko novērš nevienlīdzību veselības aprūpes jomā, uzlabo veselības izglītību, uzlabo pacienta tiesības un pacienta drošību, aprūpes kvalitāti un pārrobežu veselības aprūpi, un darbības, kuru mērķis ir uzlabot gan pārnēsājamu, gan nepārnēsājamu slimību – jo īpaši vēža un bērnu vēža, – uzraudzību, diagnostiku un ārstēšanu, kā arī atbalstīt darbības, kas vērstas uz psihiskās veselības uzlabošanu, īpašu uzmanību pievēršot jauniem aprūpes modeļiem un problemātiskiem jautājumiem saistībā ar ilgtermiņa aprūpi, lai tādējādi stiprinātu Eiropas Savienības veselības sistēmu izturētspēju;
  • veicināt to, ka veselības aprūpes sniegšanas un pētniecības un inovācijas vajadzībām tiek vairāk un atkārtoti izmantoti veselības dati, veicināt digitālo rīku un pakalpojumu ieviešanu, kā arī veselības aprūpes sistēmu digitālo pārveidi, cita starpā atbalstot Eiropas veselības datu telpas veidošanu.

Ar NVO iesaisti ir paredzēts atbalstīt sekojošas aktivitātes, tostarp izpratnes veidošanu par dažādiem veselības aspektiem, komunikāciju un izplatīšanu, spēju veidošanu un apmācību, ekspertu sadarbību un tīklu veidošanu. Projektu pieteikumu izstrādātājiem jānodrošina ES pievienotā vērtība un jāapņemas sniegt konkrētus rezultātus, piemēram: tiešsaistes materiālus, tīmekļa lapas, rokasgrāmatas un rīkus par gadījumu izpēti, kas veicina veselību skolās, faktu lapas un atbilstošu literatūru, materiālus skolotājiem par veselības pratību, kā arī palīdzību un mērķsadarbības veicināšanu ar citām ES skolām spēju veidošanas un apmācības pasākumiem, lai samazinātu neinfekcijas slimību riska faktoru ietekmi; jaunas pieejas veselīga un ilgtspējīga uztura veicināšanai; ekspertu norādījumi. Paredzēts veicināt neleģislatīvu politikas iniciatīvu īstenošanu un/vai attiecīgo ES veselības tiesību aktu īstenošanu. Projektu finansējuma saņēmēji veicinās zināšanu apmaiņu, kapacitātes veidošanu saistībā ar viņu zināšanām, un tiem jāsadarbojas ar citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām un starptautiskām organizācijām (piemēram, PVO un citām organizācijām).

Projekta īstenošanas sagaidāmie rezultāti: NVO veicot aktivitātes, uzlabojot zināšanas par veselību un veselības veicināšanu, kapacitātes palielināšanu un tīklu veidošanu, veicinot veselības aprūpes darbību un prakses optimizāciju, sniedzot atgriezenisko saiti no pacientiem un veicinot saziņu ar pacientiem.

Kopējais Eiropas Komisijas atbalsta finansējuma apmērs ir 9 milj. euro.

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšana Eiropas Komisijas portālā iespējama periodā no 08.12.2022. līdz 31.01.2023. (saite)

Projekta konkursa uzsaukuma nosacījumi (Call document)

 

Tāpat Eiropas Komisijas Veselības un digitālā izpildaģentūra (HaDEA) organizē informatīvo webināru "EU4HEALTH 2023 Work programme information session Operating grants", kas plānots 13.12.2022. no pl. 11.00–13.30 (pēc CET laika) par Darbību dotācijām (Operating grants), to administratīvajiem un finanšu aspektiem, piemēroto procedūru.