Projektu jaunumi Aknīste
foto

24.11.2021. ekspluatācijā pieņemta rekonstruētā Avotu iela Aknīstē. Ielas pārbūves laikā veikta apgaismojuma elementu izbūve un uzstādīšana, izbūvēta gājēju ietve,  ielas braucamajai daļai uzklāts asfalta segums. Darbus veica sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OŠUKALNS”. Kopējās pārbūves izmaksas sastāda 431 399,93 EUR ar PVN, tostarp, būvdarbi 424 668,71 EUR, būvuzraudzība, ko veica SIA ”EMVA”, 4432,22 EUR, autoruzraudzība, ko veica SIA “SKA projekti”- 2299 EUR.

Ielas pārbūve notikusi apjomīga ceļu pārbūves projekta ietvaros: “Pašvaldības ceļa Nr.3-1 Aknīste-Krāces (0.000 km-0.148 km), Melioratoru (0.070 km - 0.728 km), Avotu (0.000 km - 0.931 km), Lauku (0.000 km - 0.931 km), Girenieku (0.017 km - 0.360 km) ielu, to posmu pārbūve Aknīstē, Gārsenes pagastā”.

2020. gada nogalē ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” finansējuma atbalstu noslēdzās Melioratoru ielas (0.070 km - 0.728 km) pārbūve.

Apjomīgā ceļu pārbūves projekta ietvaros vēl nav pārbūvēts pašvaldības ceļš Nr.3-1 Aknīste-Krāces, Lauku un Girenieku ielas, to posmi Aknīstē un Gārsenes pagastā.