Eiropas sociālais fonds

Šī mācību gada laikā Jēkabpils pilsētas izglītības iestādēs ( Jēkabpils pamatskolā, Jēkabpils  2.vidusskolā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā) notika karjeras attīstības atbalsta nodarbības, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros,  tika aktualizēta un popularizēta policista un kinologa profesija. Vairāk kā 170 skolēni iepazina Jēkabpils pilsētas policijas iecirkņa policistu - Gintu Vuškānu un viņa darba partnerus - suņus Darvinu un Drako. Jāteic, ka viņu savstarpējā uzticība un sapratne bērnus ne tikai uzjautrināja un ieinteresēja, bet arī ļāva izprast kinologa profesijas ikdienas darbu un atbildību, kura tik ļoti ir nepieciešama sabiedrībai.

Gints bērniem saprotamā un atraktīvā veidā atklāja policijas un kinologa darba nozīmīgumu un rosināja bērnus būt atbildīgiem par saviem lēmumiem un darbībām, kuras var ietekmēt turpmāko karjeras attīstību, par piemēru minot kriminālatbildību par izdarītajiem pārkāpumiem, kura var liegt kāpt pa karjeras kāpnēm ne tikai kā policistam vai ugunsdzēsējam.

Pēc nodarbībām, veicot pārrunas ar skolēniem, atklājās, ka bērni Gintu un viņa kolēģus Darvinu un Drako jau bija pamanījuši kā atbildīgu un vienmēr pozitīvi noskaņotu personību dažādās pilsētas aktivitātēs, pildot ikdienas darba pienākumus.

Skolotāji, kuri kopā ar saviem klases skolēniem piedalījās nodarbībā, atzina, ka jauki bija tikties ar personību, kurai hobijs un darbs ir kā viens veselums. Tāpat tika uzteiktas Ginta un viņa partneru savstarpējās attiecības, kuras balstās un savstarpēju uzticību, mīlestību un vēlmi strādāt.

Paldies Gintam un viņa četrkājainajiem, profesionālajiem draugiem par sadarbību, ieinteresētību un neizmērojamo pozitīvismu vadot nodarbības.

Diemžēl Gintam ir jāatvadās no viena uzticamā darba kolēģa  Drako, kurš  veselības dēļ ir beidzis savas darba un arī dzīves gaitas. Drako bērniem un sabiedrībai paliks atmiņā kā ļoti strādīgs un paklausīgs suns, kurš palīdzējis atklāt ļoti daudz noziegumus.

Laura Ābola

Sarmīte Stikāne