Salas pagasts
Sakas upe un tilts pār ledainu Sakas upi

Pieaugot plūdu apdraudējumam, no 28.02.2024 tiek veikti satiksmes ierobežojumi iebraukšanai Sakas salā.
Sakas salas iedzīvotājiem pārvietošanās atļauta, bet jāizvērtē situācija, cik droši ir braukt pāri pārgāznei.

Kontaktpersonas jautājumu gadījumā:
Salas, Sēlpils pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems - 26587126;
Civilās aizsardzības inženieris Ilmārs Luksts - 25671222.