Projekts

Arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, Nodarbinātības valsts aģentūra Atveseļošanas fonda projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” ietvaros īsteno bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi. Patlaban aģentūra piedāvā apgūt dažādu līmeņu valsts valodas programmas. Drīz tiek plānots uzsākt kuponu izsniegšanu arī Datorzinību programmu apguvei.

Apmācībās var iesaistīties nodarbinātais vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu, nodarbinātais vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes, persona, kuram noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte. Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Sīkāku informāciju par pieteikšanos un nosacījumiem mācībām, kā arī iepazīties ar apmācību  programmām var Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā Mūžizglītība.
 

Inga Grīnberga
Izglītības darba speciāliste (mūžizglītības jautājumos)
Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes struktūrvienība
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centrs