Maksāšanas termiņi

Jēkabpils novada pašvaldība ir izsūtījusi 2024.gada maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN). Ja šis paziņojums nav saņemts līdz 15. februārim, lūdzam mēneša laikā par to informēt Jēkabpils novada pašvaldības nodokļu ekonomistus.

Saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 6.panta (14) daļu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, kā arī šā panta otrajā daļā minētajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par to, ka nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksāšanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22.martā.

2024. gadā NĪN ir noteikti šādi maksāšanas termiņi: 2. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts, 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā līdz pirmajam maksājuma termiņam – 2. aprīlim – samaksājot visu summu.

Maksājumus par NĪN var veikt:

  • Jebkurā Jēkabpils novada pašvaldības maksājumu pieņemšanas vietā;
  • VAS ‘’Latvijas Pasts’’ nodaļās;
  • Veikalu tīkla ‘’Maxima’’ kasēs visā Latvijā;
  • Portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.gov.lv ;
  • Internetbankā.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, ka pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi maksāšanas paziņojumu par NĪN nomaksu. Maksājuma mērķī jānorāda zemes vai ēkas personas konta numurs, vai maksāšanas paziņojuma numurs. Pārskaitījums veicams tikai uz kādu no maksāšanas paziņojuma norādītajiem pašvaldības kontiem.

Taču drošākais un ērtākais veids NĪN nomaksai ir portāls www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.gov.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epkalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 9.panta pirmo un otro daļu, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par nodokļa pilnīgu samaksu noteiktajā termiņā.

 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 29.panta otro daļu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājuma saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, kā arī maksāšanas dienā, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

 

Lūdzam nodokļa maksātājus, kuri maksāšanas paziņojumu par NĪN saņem pa pastu, pieteikties to turpmākai saņemšanai elektroniski uz oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) portālā www.latvija.lv vai e-pastu.

Lai maksāšanas paziņojumus par NĪN saņemtu elektroniski, veic vienu no darbībām:

  • Izveido savu oficiālo elektronisko adresi, jeb e-adresi portālā www.latvija.lv ;
  • Reģistrē savu e-pastu portālā www.epkalpojumi.lv sadaļā ‘’Nekustamais īpašums’’ izvēlies e-pakalpojumu ‘’E-pasta un SMS pieteikums’’ un piesaki paziņojuma saņemšanu par NĪN uz savu e-pastu;
  • Sagatavo iesniegumu, paraksti ar drošu elektronisko parakstu un nosūti uz pašvaldības e-pastu: pasts@jekabpils.lv ;

Atgādinām, ka no 2023. gada 1. janvāra juridiskām personām e-adreses lietošana ir obligāta!

Jautājumu gadījumā iespējams sazināties ar Finanšu ekonomikas nodaļas ekonomistiem, zvanot uz tālruņa numuriem: 26675100, 65207312, 20274175, 26540812