Informācija par sejas masku izmantošanu Jēkabpils sabiedriskajā transportā

Saskaņā ar 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.31 punktā noteikto, no 2020. gada 7. oktobra līdz 6. novembrim sabiedriskajā transportlīdzeklī pasažieri, izņemot bērnus līdz 13 gadu vecumam, lieto mutes un deguna aizsegus.

Masku lietošanu sabiedriskajā transportā kontrolēs Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija.

Lai gan likumā “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 50. panta 1.daļā noteikta atbildība par šajā likumā un uz šā likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteikto izolācijas, pašizolācijas, karantīnas vai mājas karantīnas, vai pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu, tomēr Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija uzsver, ka mērķis nav sodīt, bet rūpēties, lai iedzīvotāji ievērotu šos noteikumus  un neapdraudētu apkārtējos.

Tāpēc informējam, ka pašvaldības policija sākot ar 2020.gada 7.oktobri rīkos reidus, lai pārbaudītu, vai pasažieri sabiedriskajā transportā lieto mutes un deguna aizsegus. Sākotnēji iecerēts ar iedzīvotājiem veikt preventīva rakstura pārrunas, skaidrot situācijas bīstamību.

Atgādinām, ka par Epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu personām var piemērot naudas sodu - fiziskajai personai no divām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai no divdesmit astoņām līdz tūkstoš naudas soda vienībām.

Jēkabpils  autobusu parks informē, ka Jēkabpils pilsētas maršruta autobusa vadītājam būs tiesības neuzņemt braukt gribētājus, kuriem nebūs sejas maskas. Spēkā arī nosacījums par divu metru distances ievērošanu, sēdvietas ieņemot pamīšus (aizņemot katru otro sēdvietu). Lai izvairītos no tiešiem kontaktiem ar autobusa vadītāju, ieteicams autobusā  neizmantot skaidru naudu biļetes iegādei.

Informāciju apkopoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa