Rubenes pagasts
1
logo

Jēkabpils novada pašvaldība ir realizējusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER projektu “Skatu platformas izveide Rubenes pagastā Jēkabpils novadā” nr. 22-05-AL24-A019.2201-000005. Projekta rezultātā Rubenes pagasta Kaldabruņas ciematā ir uzstādīts jauns tūrisma objekts – skatu platforma zikurāta formā.

Projekta mērķis – sakārtot publisko ārtelpu, pilnveidot tūrisma infrastruktūru Jēkabpils novada teritorijā - izveidot jaunu tūrisma objektu, kas veicinātu drošu tūrisma pakalpojumu attīstību novada iedzīvotājiem un tā viesiem.

2

Zikurāta formas skatu platforma raksturo gan Sēlijas pakalnus, gan arī netālu esošo Kaldabruņas pilskalnu, kurš ir terasveida formā. No platformas paveras plaša panorāma - ainava uz Sēlijas valni. Unikāla vieta, kur vasaras Saulgriežu laikā saule faktiski nenoriet.

Projekta rezultātā ir sakārtota pašvaldības teritorija, izveidots oriģināls tūrisma objekts, pilnveidota tūrisma infrastruktūra un veicināta tūrisma pakalpojumu attīstība Jēkabpils novadā. Pašvaldība pēc projekta realizācijas paredz turpināt labiekārtošanas darbus.

Būvdarbus objektā veica SIA “Anlok”, būvniecības ieceres dokumentācija – SIA “Livland Group”, skatu platformas arhitektūras risinājuma koncepts – Lelde Uzkure.

Kopējās projekta “Skatu platformas izveide Rubenes pagastā Jēkabpils novada” izmaksas EUR 51 084,63, no tā Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai atbalsta apmērs - EUR 24 300,00, pašvaldības budžeta līdzfinansējums – EUR 26 784,63.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Līva Stašule

Projekta vadītāja