Projektu jaunumi Dunavas pagasts
Kolāža - hibrīdapgaismojums un āra lapene Dunavā pie pārceltuves pār Daugavu

Jēkabpils novada pašvaldība ar LEADER ELFLA fonda atbalstu ir realizējusi projektu “Viedās tehnoloģijas drošas vides veicināšanai Jēkabpils novada Dunavas pagastā”, nr. 21-05-AL24-A019.2201-000004, kura rezultātā Dunavas pārceltuves teritorijā ir uzstādīta hibrīdapgaismojuma laterna un nojume.

Projekta īstenošanas rezultātā Jēkabpils novada Dunavas pagasta pašvaldībai piederošā īpašumā "Plostnieku akmens" ir uzstādīta hibrīdapgaismojuma laterna ar saules paneli un vēja ģeneratoru. Elektrība apgaismes laternai tiks ražota tikai no atjaunojamiem energoresursiem - saules un vēja enerģijas. Kombinētā sistēma apgaismojumam garantēs nepieciešamo enerģiju mainīgu laikapstākļu gadījumā, jo saule ne vienmēr spēj pilnībā nodrošināt enerģijas pieprasījumu. Papildus projektā plānotajai aktivitātei, par pašvaldības līdzekļiem objektā ir uzstādīta nojume vietējo iedzīvotāju un viesu ērtībai.

Projekta mērķis – sakārtot publisko ārtelpu un nodrošināt drošu vidi novada iedzīvotājiem un viesiem JNP, LP Sēlija teritorijā.

Labiekārtošanas darbus Dunavas pagasta pārceltuves teritorijā veic SIA “LEGĀTS”, būvuzraudzība – IK “CB TESTS” (Juris Birkavs).

Kopējās projekta “Viedās tehnoloģijas drošas vides veicināšanai Jēkabpils novada Dunavas pagastā” izmaksas-  (EUR) 13 611,28, ELFLA līdzfinansējums - (EUR) 4 500,00, pašvaldības līdzfinansējums - (EUR) 9111,28.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm