KPFI logo

Uzaicinām piedalīties SIA "Vides investīciju fonds" rīkotajā 2011. gada rudens izbraukuma semināru ciklā "Sekmīgas vides projektu realizācijas piemēri un pieredze", kuros viesosimies vairākās ERAF un KF līdzfinansētu ūdenssaimniecības un KPFI līdzfinansētu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu vietās dažādos Latvijas reģionos. Šo izbraukuma semināru laikā Jums būs iespēja:

 • aplūkot realizētās vides tehnoloģijas
 • pārrunāt ar projektu realizētāju pārstāvjiem to ieviešanas gaitu
 • novērtēt ieguvumus un riskus

Šie braucieni ir bezmaksas, tajos semināra dalībniekiem tiks nodrošināts komfortabls autobuss no Rīgas un / vai (pēc atsevišķas vienošanās) - no apmeklējuma sākuma vietas un interesanta ekskursija pa realizēto vides projektu vietām.

Tā kā vietu skaits autobusā ir ierobežots, lūdzam informēt mūs par savu līdzdalību pa e-pastu aldis.pommers@lvif.gov.lv vai pa tālr. 67845111 līdz š.g. 5. septembrim (ieskaitot). Lai nodrošinātu izdales materiālus, lūdzam iepriekš pieteikties arī tos semināra dalībniekus, kuri izmantos paši savu autotransportu.

Lai pieteiktos uz šo semināru, lūdzam e-pastā norādīt par sevi sekojošus datus

 • Pašvaldība / uzņēmums;
 • Vārds, uzvārds;
 • Ieņemamais amats;
 • Kontakttālrunis;
 • e-pasts;
 • Piesakos uz semināru:
  • 8.septembrī;
  • 14.septembrī;
  • 15.septembrī;
  • 21.septembrī.

Datnes: