laterna

23.septembrī Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers izdevis rīkojumu par Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu energotaupības resursu plānu. Atbilstoši rīkojumā noteiktajam, iestāžu vadītājiem, kā arī pārvalžu vadītajiem savā administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldības ēkās  jāveic kontrole attiecībā uz plānā noteikto darbību un kritēriju izpildi.

Taupības plāns paredz pakāpeniski samazināt ielu apgaismojumu noteiktā diennakts laikā un intensitātē, samazinot energoenerģijas patēriņu ielu apgaismojumam par 10-15%. 

Uzdots visās pašvaldības iestādēs gan pilsētu, gan ciemu un lauku teritorijās, samazināt elektroenerģijas patēriņu, nomainot vecos energo neefektīvos gaismekļus, tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu iekštelpu apgaismojumam par 15-20%.

Veicot siltumenerģijas taupīšanas pasākumus, plānā noteikts, ka novada iestādēs un skolās maksimālā telpas temperatūra 21ºC, darba dienās no 8.00 - 17.00, savukārt ārpus darba laika telpas temperatūra 16ºC. Pirmskolas izglītības iestādēs noteikta maksimālā telpas temperatūra 23ºC, darba dienās no 7.00 - 19.00, ārpus darba laika no 19.00 - 7.00 telpas temperatūra 17ºC.

Pašvaldības iestāžu energotaupības resursu plānā noteikti vēl vairāki pasākumi, kas ļaus gan samazināt siltumenerģijas patēriņu, gan samazināt elektroenerģijas patēriņu.

Paralēli ieviestajiem energoresursu taupības pasākumiem, tiks turpināts arī darbs ar iestāžu saimniekiem un atbildīgajām personām par energotaupību, tāpat arī būtiska ir sabiedrības informēšana par energotaupības pasākumiem.

Pašvaldībā uzsver, ka, samazinot energoresursu patēriņu, primāri tiks ņemta vērā iedzīvotāju drošība un tāpēc taupības pasākumi tiks izvērtēti individuāli, atbilstoši katrai situācijai.

Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa