Izglītojamajiem tiks nodrošināts pabalsts pārtikas preču iegādei dāvanu kartes/kupona veidā (papildināts ar iesniegumiem)

12.novembra Jēkabpils pilsētas domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr.23 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr. 31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā”” un  saistošie noteikumi Nr.24 “Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 8.novembra saistošajos noteikumos Nr. 33 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Jēkabpils pilsētā””.

Izmaiņas saistošajos noteikumos veiktas, lai piešķirtu pabalstu - dāvanu kartes, pārtikas preču iegādei.

Atgādinām, ka no šī gada 26.oktobra līdz šī gada 13.novembrim tika nodrošinātas brīvpusdienas pārtikas paku veidā : 1. – 6. klašu skolēniem, ja izglītības iestādei vai klasei atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem noteikta mājas karantīna vai pašizolācija, bet mācību process tiek turpināts attālināti,  7. - 9.klašu skolēniem un 10.-12.klašu skolēniem, kuriem saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību un saistošajiem noteikumiem par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā piešķirtas brīvpusdienas  par 2020./2021. mācību gada 1. semestri.

Savukārt  no šī gada 16.novembra līdz 2020./2021. mācību gada beigām izglītojamajiem tiks  nodrošinātas brīvpusdienas pabalsta pārtikas preču iegādei dāvanu kartes/kupona veidā Jēkabpils pilsētas domes saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā un apjomā.

Pabalstus piešķirs 2020./2021. mācību gadā no 2020.gada 16.novembra, ja Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai domes lēmumu ir noteikts attālināts mācību process vai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgi noteiktiem pretepidēmijas pasākumiem klasei noteikta pašizolācija vai mājas karantīna, bet mācību process tiek turpināts attālināti vai bērnudārza  grupai noteikta pašizolācija vai mājas karantīna.

Pabalstu pārtikas preču iegādei dāvanu kartes/kupona veidā, piešķirs vienu reizi mēnesī šādām kategorijām:

  • visiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1.-9.klases izglītojamajiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;
  • 1.-9.klases izglītojamajiem, kuri deklarēti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, bet mācas kādā citā vispārējās izglītības iestādē.
  • 10.-12.klašu skolēniem, ja dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētā un ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statusam;
  • 10.-12.klašu skolēniem, kuri mācās Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, bet  dzīvesvieta ir deklarēta citā pašvaldībā un ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statusam;
  • visiem Jēkabpils pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes (PII) audzēkņiem, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;
  • citu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, ja  dzīvesvieta ir deklarēta Jēkabpils pilsētā.

Pabalsta apmērs vispārējās izglītības iestāžu vienam skolēnam ir 30 euro mēnesī. Ja saistošajos noteikumos minētie apstākļi pastāvēs īsāku periodu, nekā viens mēnesis, pabalsta apmērs tiks noteikts proporcionāli nedēļu skaitam, kurās pastāv noteikumos noteiktie apstākļi. Pabalsta apmērs pirmsskolas izglītības iestāžu vienam bērnam ir 15 euro mēnesī. Ja saistošajos noteikumos minētie apstākļi pastāvēs īsāku periodu, nekā viens mēnesis, pabalsta apmērs tiks noteikts proporcionāli nedēļu skaitam, kurās pastāv noteikumos noteiktie apstākļi.

Noteikts, ka vienlaicīgi nevarēs saņemt brīvpusdienas un pabalstu pārtikas preču iegādei. Dāvanu karte/kupons būs izpērkama divu mēnešu laikā no tās izsniegšanas dienas. Dāvanu karti/kuponu  pārtikas preču iegādei varēs atprečot tirdzniecības vietā, ar kuru pašvaldība būs noslēgusi līgumu. Patlaban pašvaldība apkopo nepieciešamos datus un jau tuvākajā laikā izsludinās iepirkumu. Plašāka informācija tiks sniegta pēc iepirkuma noslēgšanas.

Plašāk informāciju par dāvanu karšu/kuponu saņemšanu skatīt pievienotajā tabulā. 

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

sn-tabula-13112020.docxsn-tabula-13112020.docx (17.83 KB)

v-1-iesniegums-soc-dienestam.docxv-1-iesniegums-soc-dienestam.docx (21.28 KB)

v-2-iesniegums-izglparvaldei.docxv-2-iesniegums-izglparvaldei.docx (17.81 KB)