NVO
Biedrības "Rodņik" pārstāvji stāv pie skatuves

Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik” Jēkabpils novada domes izsludinātajā NVO projektu konkursā iesniedza projektu “Nacionālo kultūru ilgtspēja mūsdienu vidē” un saņēma finansiālo atbalstu.

Viens no projekta mērķiem ir sagatavošanās Vispārējiem latviešu XXVII Dziesmu un XVII Deju svētkiem. Lai sagatavošanās noritētu veiksmīgi, tika pieaicināta profesionāla pedagoģe – Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas katedras pasniedzēja docente Janīna Martinsone.

Jau jūnijā tika realizēts pirmais projekta pasākums – 2 meistarklases, kurā piedalījās ne tikai krievu biedrības “Rodņik” radošie kolektīvi, bet arī Jēkabpils  citu nacionālo biedrību radošie kolektīvi un vokālā ansambļa “Bariņa” dalībnieces.

Pirmā meistarklase tika veltīta skatuves kustībām: uznāciens uz skatuves, paklanīšanās, kontakts ar skatītājiem, horeogrāfijas kustības vokālistiem u.c.

Otrajā meistarklasē piedalījās biedrības “Rodņik” vokālais un deju ansamblis. Pēc mūsu lūguma pasniedzēja īpašu uzmanību pievērsa latviešu tautas dejām: deju soļi, galvas un roku kustības, dejas uzvedums. Pedagoģe iepazīstināja arī ar latviešu tautas dejas vēsturi.

Šīs meistarklases ir ļoti vērtīgas, jo priekšā piedalīšanās Vispārējos latviešu XXVII Dziesmu un XVII Deju svētkos.

Jēkabpils krievu biedrība “Rodņik” izsaka pateicību visiem praktisko nodarbību dalībniekiem, lieliskajai pedagoģei Janīnai Martinsonei un Jēkabpils novada pašvaldībai par projekta atbalstu!