Izglītiba Jēkabpils novads Sabiedrība
foto

Izglītības iestāde

Datums, laiks

Vieta

 

PII Auseklītis

25.05. 8. grupai plkst. 13.00 un 9. grupai plkst.16.00

Izglītības iestādē

 

PII Bērziņš

26.05. plkst.16.00

Izglītības iestādē

 

PII Kāpēcītis

18.05. plkst. 17.00 – 8. grupa

19.05. plkst. 17.00 – 6. grupa

 

 26.05. plkst. 17.00 – 2. grupa

Izglītības iestādē

 

KKC

 

PII Zvaigznīte

24.05. plkst. 15.30 Meža Mārītēm

25.05. plkst.16.00 Zvirbulēniem

26.05. plkst.15.00 Mārītēm

26.05. plkst.17.00 Lapsēniem

Meža ielā 12

Meža iela 12

Jaunā iela 43

Meža iela 12

 

PII Zvaniņš

25.05. plkst. 16.00

26.05. plkst. 16.00

Izglītības iestādē

 

PII Ābelīte

31.05. plkst. 16.00

Salas TN

 

PII Bitīte

26. 05. plkst.11.00

Aknīstes BJC

 

PII Zīlīte

20.05. plkst.14.00

Viesītes kultūras centrā Sēlija.

 

 

 

 

 

Antūžu pamatskola

15.06. plkst. 13.00 - 9.klašu un arodkursa izlaidums.

 

Izglītības iestādē

PII izlaidums 22.06.- 9.00 izbrauc no skolas ekskursijā - tur arī slēgtā kompānijā paredzēti izlaiduma pārsteigumi.

Ābeļu pamatskola

21.06. plkst. 17.00

Izglītības iestādē

 

Biržu pamatskola

16.06. plkst. 17.00

Biržu TN

 

Dignājas pamatskola

09.06. plkst. 17.00

Izglītības iestādē

Pirmsskolas grupas izlaidums 29.05. plkst. 17.00

Krustpils pamatskola

09.06. plkst. 15.00.

Izglītības iestādē

 

Rubeņu pamatskola

17.06. plkst. 15.00

Izglītības iestādē

PII grupai - 23.05. plkst. 11.00

Sūnu pamatskola

Sūnu pamatskolas izglītības programmu īstenošanas vietā  Atašienē - 10.06. plkst.14.00

Sūnu pamatskolā  17. 06. plkst.15.00

Sūnu pamatskolas izglītības programmu īstenošanas vietā Vīpē  -17.06. plkst. 18.00

Izglītība iestādē

Mežāres  PII - 26. maijā plkst.13.00

Atašienē PII - 25. maijā plkst.10.00

Sūnās PII 1. jūnijā  plkst. 10.00

 

 

 

 

 

Aknīstes vidusskola

09.06. plkst.17.00 – 9. klasei.

16.06.  plkst.18.00 – 12. klasei

Izglītības iestādē

 

Jēkabpils 2. vidusskola

15.06. plkst. 15.00   - 9. c klase.

15.06. plkst. 18.00 – 9. b klase

16.06. plkst. 15.00 – 9. a klase

 

16.06. plkst.18.00. – 12. klase.

Izglītības iestādē

 

Jēkabpils 3. vidusskola

22.06. plkst. -12.00 – 9.A klase

plkst. 14.00 – 9.B klase

plkst. 16.00 – 9. C klase

 

12.07. plkst. 18.00 – 12. klasei

Izglītības iestādē

 

Viesītes vidusskola

17.06. plkst. 15.00 - 9.klasei, plkst. 18.00 - 12. klasei.

Viesītes kultūras centrā “Sēlija”.

 

Salas vidusskola

 

09.06. plkst. 18.00 – 9. klasei

22.06. plkst. 18.00 – 12. klasei

Salas Tautas namā

 

Zasas vidusskola

 17.06. plkst. 18.00 - 9. klasei

 

 17.06. plkst. 15.00 – 12. klasei

 

Zasas TN

Bērnudārzam izlaidums 30. maijā pl. 10.00 PII telpās

 

JVĢ

21.06. plkst. 13.00 -  9. A, 9 B, 9. C klasēm  

 22.06. plkst. 13.00  12. A, 12. B klasēm.

 

Krustpils kultūras centrā

Visām klasēm kopā

 

Abām klasēm kopā

Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas absolventu izlaidums

03.06.  plkst. 15.00

Krustpils pilī

 

Jēkabpils Mākslas skola

26.05. - 

Aknīstes un Zasas filiāļu audzēkņiem plkst. 16.00

Jēkabpils Mākslas skolas audzēkņiem plkst. 18.00

 

 

Jēkabpils Mākslas skolas zāle

 

Jēkabpils Sporta skola

24.augustā

 

 

Sēlijas  Sporta skola

 

25.augustā

 

 

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

26.05.  plkst. 17.00

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas zālē.