Jēkabpils novads Informācija presei
Novada pašvaldības ēka Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000024205) izsludina konkursu uz  Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītāja amatu

Vadītāja galvenie amata pienākumi:

 1. Pārvaldīt pašvaldības ielu un ceļus, nodrošināt un koordinēt to uzturēšanas procesus.
 2. Nodrošināt pašvaldības apgaismojuma sistēmas uzturēšanu, organizēt tās tehnisko apkopi un remontu.
 3. Organizēt un nodrošināt būvniecības remontdarbus pašvaldības īpašumos.
 4. Kontrolēt saimniecisko piegādes un pakalpojumu līgumu izpildi.
 5. Veikt citus pienākumus, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos, domes lēmumos.

Prasības pretendentiem:

 1. Vismaz 1. līmeņa augstākā izglītība inženiertehniskajās zinātnēs;
 2. Zināšanas un izpratne par kustamā un nekustamā īpašuma pārvaldību un apsaimniekošanu;
 3. Precizitāte un atbildības izjūta, spējas strādāt komandā;
 4. Labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 5. Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un angļu valodas un /vai citas ES oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 6. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 2. Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 3. Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 4. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu līdz 1890 euro apmērā

Pieteikumam jāsatur:

1. Motivēta pieteikuma vēstule un dzīves gaitas apraksts CV;

2. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikums līdz 2022.gada 30.maijam jāiesniedz Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: attistibas.parvalde@jekabpils.lv

Tālrunis informācijai 25671222

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.