Jēkabpils novads Informācija presei
Ēka Rīgas iela Jēkabpilī

Jēkabpils novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90000024205) izsludina konkursu uz  Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas būvinženiera amatu

Būvinženiera galvenie amata pienākumi:

 1. Plānot būvniecību (projektēšana, ekspertīze, uzraudzība, būvdarbi) pašvaldības īpašumos par ES struktūrfondu un kohēzijas fondu līdzekļiem.
 2. Sagatavot tehniskās specifikācijas būvprojektēšanas, ekspertīzes, uzraudzības un būvdarbu iepirkumiem. Saskaņot līgumus, pārzināt līgumu izpildi.
 3. Apsekot pašvaldības būvobjektus būvdarbu laikā. Piedalīties būvsapulcēs, pārstāvēt pašvaldību.
 4. Iesniegt un saskaņot Būvniecības dokumentus Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) atbilstoši kompetencei un deleģējumam.
 5. Nodrošināt dokumentu sagatavošanu pašvaldības būvju un inženiertīklu nodošanai ekspluatācijā.

Prasības pretendentiem:

 1. Augstākā izglītība. Specialitāte: inženierzinātnē un tehnoloģijās;
 2. Vēlama pieredze būvniecības jomā;
 3. Atbilstoši lietošanas noteikumiem izmantot biroja tehniku;
 4. Lietot Microsoft Office programmnodrošinājumu un citas programmas Windows vidē pieredzējuša lietotāja līmenī;
 5. lietot AutoCAD programmu lietotāja līmenī;
 6. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 2. Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 3. Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 4. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu.

Pieteikumam jāsatur:

1. Motivēta pieteikuma vēstule un dzīves gaitas apraksts CV;

2. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikums līdz 2022.gada 30.maijam jāiesniedz Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē, Rīgas iela 150A, Jēkabpils, Jēkabpils novadā vai sūtot elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: attistibas.parvalde@jekabpils.lv

Tālrunis informācijai 25671222

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības privātuma politiku.