Uzņēmējiem
Triatlons

Aicinām pieteikties Zemgales reģiona lielos un mazos uzņēmējus - cilvēkus, kuri vēlas veidot atvērtu darba vidi, veicinot Latvijā dzimušo un iebraukušo cilvēku ar atšķirīgu etnisko piederību iesaisti darba tirgū, fokusējoties uz iespējamo pievienoto vērtību, nevis trūkumiem.

 

👉 Izsludinām pieteikšanos Atvērtības triatlonam CITĀDS: DAŽĀDĪBA IEDVESMO UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

 

Pasākuma ietvaros norisināsies izglītojošas lekcijas un interaktīvi iesaistoši domāšanas uzdevumi. Būs tikšanās ar darba devējiem, kuri veiksmīgi sadarbojas ar citu rasu un etniskās piederības cilvēkiem, kā arī diskutēsim ar darba devējiem par cilvēku iesaisti darba tirgū, neskatoties uz viņu rasi vai etnisko izcelsmi.

 

📝 Pieteikties pasākumam var līdz 29.09.: https://forms.gle/1ovyoAizfrEafpCE6

 

🔎 Programma un vairāk informācijas pieejams: https://www.vatp.lv/pasakumu-kopums-atvertibas-triatlons-darba-devejiem-citads-dazadiba-iedvesmo-uznemejdarbiba un https://www.facebook.com/events/1820869934916158/1821008554902296

 

Triatlons
triatlons

 

triatlons