Sociālais dienests Sociālie projekti
Nometne_2023_1906

Aicinām vecākus/likumiskos pārstāvjus pieteikt jauniešus integrējošai vasaras piedzīvojumu nometnei! Nometnes dalībnieki 12 – 17 (ieskaitot) gadus veci jaunieši, kas dzīvo Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās savās ģimenēs vai audžuģimenēs. Nometnē var piedalīties jaunieši, kas patstāvīgi, bez vecāka vai asistenta palīdzības var piedalīties nodarbībās un sporta aktivitātēs, t.i. visās nometnes programmas aktivitātēs. Nometnē piedalīsies arī jaunieši, kas dzīvo ārpusģimenes aprūpes iestādēs.

Nometnes norises laiks: 17.07.2023. – 21.07.2023.

Nometnes norises vieta, adrese: Brīvdienu mājas “Valle”, Mežmaļi-3, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5601

Iebraukšana un izbraukšana nometnē (uz nometni NETIKS organizēts kopīgs autobuss):

Iebraukšana 17.jūlijā no pl. 11.00 līdz 12.30

Izbraukšana 21.jūlijā no pl. 13.30 līdz 15.00

Apstiprinājumu/noraidījumu dalībai un nometnes dokumentus (līgumu, iekšējās kārtības noteikumus un sarakstu ar līdzi ņemamām lietām, ZOOM vecāku sapulces laiku saņemsiet uz reģistrācijā norādīto e-pastu, tāpēc lūdzu pārliecinieties, ka tas norādīts korekti!

Nometnes dalībniekam uz nometni OBLIGĀTI būs jābūt līdzi izziņai no pediatra vai ģimenes ārsta, kas izsniegta ne ātrāk kā 7 dienas pirms nometnes sākuma par dalībnieka vispārīgo veselības stāvokli, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

Vairāk informācijas zvanot vai rakstot:

Ilva Kalnāja, projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste t.28814226, e-pasts: ilva.kalnaja@zpr.gov.lv

Gatis Kalniņš, nometnes vadītājs t.29457378, e-pasts: gatiskalninss@gmail.com

Cienījamie vecāki/likumiskie pārstāvji, lai pieteiktu savu jaunieti nometnei, lūdzu aizpildiet pieteikuma anketu. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 981 (tai skaitā punktu 13.1.), un, lai Jūsu bērnam būtu vieglāk iekļauties nometnes dzīvē un atvieglotu nometnes vadītāja, pedagogu darbu, lūdzam sniegt mums šādu informāciju: APTAUJAS ANKETA/PIETEIKUMS

ESF logo

ESF projektu “Atver sirdi Zemgalē” (projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/001) īsteno Zemgales plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, ar mērķi Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā pieaugušajiem ar invaliditāti dēļ garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Vairāk informācijas: http://www.atversirdi.lv