ERAF logo

2020.gada 28.februārī izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu pašvaldības ēkai Jaunā ielā 39I, Jēkabpilī, projekta ‘’Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” ( turpmāk- Projekts) ietvaros, kur ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34333.

Projekta mērķis ir energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkai Jaunā iela 39I, Jēkabpilī, veicot ieguldījumus ēkā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm, tādejādi samazinot primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi.

Ņemot vērā ēkas Jaunā iela 39I energosertifikātu un ēkas energoefektivitātes aprēķinu un 2018.gadā A/S ‘’Komunālprojekts’’ izstrādāto būvprojektu “Pašvaldības ēkas Jaunā iela 39I atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” ir izstrādāti sekojoši priekšlikumi par pasākumiem ēkas energoefiktivitātes uzlabošanai:

 • Visu ārdurvju nomaiņa uz jaunām ārdurvīm;
 • Visu logu nomaiņa uz jauniem PVC logiem;
 • Savietotā jumta (virs pārejas) pārseguma siltināšana;
 • Savietotā jumta (virs korpusiem) pārseguma siltināšana;
 • Ēkas pagraba pamatu/ārsienu siltināšana;
 • Ēkas pamatu siltināšana;
 • Silikātķieģeļu mūra ārsienu siltināšana;
 • Keramisko ķieģeļu mūra ārsienu siltināšana;
 • Ventilācijas sistēmas pārbūve;
 • Apkures sistēmas pārbūve;
 • Apgaismojuma modernizācija, ierīkojot LED gaismekļus.

Izstrādātā būvprojekta risinājumi paredz arī darbības, kas nav saistīti ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, bet nodrošinās ēkas atjaunošanas pilnu pabeigtību:

 • Esošo inženiertīklu pārbūve;
 • Atjaunot ēkas abus korpusus, paplašinot savienojošo daļu;
 • Ēkas A korpusu pielāgot dienas aprūpes centa vajadzībām;
 • Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu;
 • Labiekārtot teritoriju;
 • Iekštelpu apdari un grīdu atjaunošana u.c. darbības.

Ja iepriekš uzskaitītie energoefektivitātes un citi pasākumi savlaicīgi vai vispār netiks veikti, tas ietekmēs tālāko ēkas nolietošanu un tās būvkonstrukcijas dilšanu. Savukārt, siltumenerģijas patēriņš būs ievērojami lielāks, netiks samazinātas izmaksas par enerģiju.

Projekta īstenošana dos iespēju uzlabot pašvaldības pakalpojumu kvalitāti, jo Projektam noslēdzoties un nododot ēku ekspluatācijā, tajā tiks izvietots Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālā  dienesta dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas.

Irēna Lavrinoviča
Attīstības un investīciju nodaļas

Projekta vadītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība