Jēkabpils novads Sabiedrība
foto

Aptaujā par piemērotāko Jēkabpils novada ģerboņa skici no trim piedāvātajiem variantiem, iedzīvotāji atzinuši pirmo ģerboņa skici, kurā pamata simbols ir zem egles stāvošs lūsis, savukārt ģerboņa apmale - sarkanā un zelta krāsā.

foto

Skice

Piedāvātajā ģerboņa skicē kā simbols ir attēlots lūsis, kas ir novada identitātes nesējs. Jēkabpils novada ģerbonī satiekas un krustojas vēsture, kultūrvērtības, konfesijas, ceļi un upes. Ģerboņa krāsu simboliskā nozīme - sarkanā ir uguns, dzīvības un veselības krāsa. Radošuma, enerģijas krāsa, kas izsaka dzīves spēku un pārliecību, savukārt zelts – saules gaisma, siltums un plašums.

Vēlamies pateikt lielu PALDIES visiem novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi izteica ierosinājumus, viedokli un diskutēja gan sociālo tīklu platformās Facebook un Instagram, gan Jēkabpils novada mājaslapā www.jekabpils.lv. Nedēļas garumā par atbilstošāko Jēkabpils novada ģerboņa variantu nobalsoja 1740 iedzīvotāji -par pirmo skici - 869, otro -822, savukārt par trešo -50 balsis. Sociālo tīklu Facebook platformā iedzīvotāji aktīvi komentēja un dalījās ar pārdomās par skiču variantu piemērotību novada jaunajai identitātei. Paldies par aktīvo diskusiju -mums svarīgs jūsu viedoklis!

Ceturtdien, 11.augustā pēc finanšu komitejas tika noskaidrots arī Jēkabpils novada domes deputātu viedoklis. Tāpat kā iedzīvotāju, arī deputātu vairākums par visatbilstošāko izraudzījās pirmo ģerboņa skiču variantu, līdz ar to, šī skice tiks virzīta tālāk saskaņošanai Valsts Heraldikas komisijā un attiecīgi vēlāk -  apstiprināta Jēkabpils novada domes sēdē. Paralēli pašvaldība veiks ģerboņa reģistrāciju Kultūras ministrijā, lai jaunais Jēkabpils novada ģerbonis pilntiesīgi pievienotos pārējo ģerboņu saimei Latvijā.  

Informācijai:

Vairāku mēnešu garumā noritējis darbs pie Jēkabpils novada ģerboņa izveides. Dažādās darba sanāksmēs kā piemērotāko simbolu gan deputāti, gan darba grupas locekļi un iedzīvotāji atzina lūsi kā mūsu novada identitātes nesēju. Kopumā tika izstrādāti vairāki  iespējamie jaunā Jēkabpils novada ģerboņa varianti jeb skices, ņemot vērā iepriekš iesūtītos iedzīvotāju priekšlikumus, darba grupas ieteikumus un novada domes deputātu ierosinājumus. Trīs ģerboņa skices tika piedāvātas balsojumam novada iedzīvotājiem. Ģerboņa skices veidojusi māksliniece Jolanta Ābele, kurai ir liela pieredze ģerboņu vizuālā veidola sagatavošanā, sadarbojoties ar Valsts Heraldikas komisiju.