Jaunieši ārpolitikas aktivitāšu noslēgumā

Erasmus+ Jaunatnes dialoga projekta “ĀR(a)POLITIKA” ietvaros tika organizētas Jēkabpils novada lēmumpienēmēju un jauniešu tikšanās, lai veicinātu un nodrošinātu neformālu vidi un iespēju veidot dialogu.

Projekta ietvaros jau notikušas septiņas aktivitātes. Sešas no tām - laika posmā no 2021. gada jūlija līdz oktobrim. To mērķis bija nodrošināt iespēju Jēkabpils novada jauniešiem dažādās pilsētās un ciemos tikties un veidot dialogu ar Jēkabpils novada lēmumpieņēmējiem un pašvaldības speciālistiem. Aktivitātes notika Jēkabpils pilsētā, Kūku pagasta Sūnās, Salas pagastā, Viesītē, Aknīstē un Zasā. Šajās aktivitātēs piedalījās aptuveni 150 jauniešu, tās apmeklēja gan lēmumpieņemēji un pašvaldības speciālisti, gan darba ar jaunatni komanda.

23. martā Jēkabpils pilsētā notika pirmā no noslēdzošajām divām projekta aktivitātēm, uz kuru bija aicināti jaunieši no visa plašā Jēkabpils novada, lēmumpieņēmēji un pašvaldības speciālisti. Piedalījās 27 jaunieši no Jēkabpils, Viesītes, Salas, Aknīstes, Subates, Atašienes un Rubeņiem, vairāk nekā astoņi lēmumpieņēmēji un pašvaldības speciālisti, kā arī darba ar jaunatni komanda.

Projekta noslēdzošā - astotā aktivitāte notika 26. aprīlī Viesītes Kultūras centrā “Sēlija”, pulcējot 23 jauniešus no Viesītes, Jēkabpils, Aknīstes, Dignājas pagasta, Salas, Atašienes, kā arī astoņus lēmumpieņēmējus, pašvaldības speciālistus un darba ar jaunatni komandu.

Noslēdzošās aktivitātes mērķis bija diskutēt un domāt, kā Jēkabpils novads varētu kļūt jauniešiem draudzīgāks, skatoties no infrastruktūras, izglītības, jaunatnes politikas, kultūras, sporta, sociālo iespēju un citām perspektīvām. Jaunieši diskutēja par to, kādas aktivitātes viņi vēlētos redzēt īstenojam darba ar jaunatni ietvaros. Kopīgi tika noteiktas TOP 5 prioritātes, kas īstenotos ar pasākumiem jauniešiem Jēkabpils novadā. Tika analizēts, kā viņu izvirzītās aktivitātes sasaucas ar Eiropas Jaunatnes mērķiem un rīcības prioritātēm jaunatnes jomā Latvijā.

Aktivitātes otrā daļa iesākās ar jauniešu un Jēkabpils novada lēmumpieņēmēju un speciālistu, iepazīšanās un saliedēšanās norisi. Pēc tam visi tika aicināti uz sava veida “Vēlēšanām”, lai nobalsotu par tām aktivitātēm, kuras katram šķita būtiskākās. Tad miksētās grupās tika diskutēts par TOP3 prioritātēm un pasākumiem jauniešiem 2022./23. gadā. Katra grupa savas idejas prezentēja un pamatoja.

Ideju kopumā bija ļoti daudz un dažādu, taču visbiežāk izskanējušās idejas par prioritātēm darba ar jaunatni jomā, bija šādas:

1. Veicināt starptautisko projektu īstenošanu un pieejamību Jēkabpils novada jauniešiem (Dalība Erasmus+, Eiropas Solidaritātes Korpuss un citās programmās).

2. Sadraudzības pasākumi Jēkabpils novada jauniešiem dažādās lokācijās.

3. Jaunā Jēkabpils novada iepazīšana izglītojošos un saistošos veidos, lai jauniešos veicinātu piederības sajūtu savam novadam.

4. Daudzveidīgs aktivitāšu piedāvājums jauniešiem.

5. Transporta jautājums (lai jauniešiem būtu iespēja apmeklēt pasākumus visā novada teritorijā).

Aktualizēti tika arī jautājumi par jauniešu festivālu un koncertu rīkošanu, pasākumu iespējām ārpus Jēkabpils novada. Izskanēja vēlmes par iedvesmojošām sarunām un tikšanos ar influenceriem vai profesiju pārstāvjiem, meiteņu sporta komandu iespēju radīšanu, par vēlmi skolās izglītot un veidot izpratni par politiku un vēlēšanām kā jauniešu līdzdalības formu. Viena no atziņām, kas radusies projekta īstenošanas laikā, ir par iespēju jauniešiem savas idejas ne tikai izklāstīt, bet arī pašiem piedalīties to īstenošanā, lai katrā Jēkabpils novada pusē notiktu tieši jauniešiem aktuālākās un interesantākās aktivitātes.

Jauniešu atsauksmes no aktivitātes:

- Sapratu, ka mums pašiem, t.i. jauniešiem, ir jāuzņemas iniciatīva, lai sasniegtu savus mērķus;

- Uzlaboju savas prasmes komunicēt ar jauniešiem, kurus nepazīstu;

- Ieguvu jaunu pieredzi, bija ļoti laba iespēja dalīties savās domās un pieredzē;

- Kopumā Jēkabpils novada jauniešiem ir līdzīgas vēlmes, idejas un vajadzības;

- Guvu izpratni par to, ka jaunais novads ir ļoti liels un plašs, līdz ar to kopīgus pasākumus organizēt ir izaicinoši.

- Aizdomājos par transporta problēmu, piemēram, kā jauniešiem nokļūt uz pasākumiem un atpakaļ;

- Manuprāt, Jēkabpils novada jaunieši par maz tiekas savā starpā;

- Ja kaut ko vēlamies, ir jāiet un jārunā par ideju ar pareizajiem cilvēkiem;

- Lai turpmāk ir tikpat jaudīgi pasākumi!

Lēmumu pieņēmēju atsauksmes no aktivitātes:

- Ieguvu vairākas idejas par jauniešu vēlmēm;

- Ieguvu jaunas idejas sadarbībai;

- Ieguvu apstiprinājumu tam, ka jaunieši ir radoši, aktīvi, idejām bagāti;

- Iespēja dzirdēt jauniešu idejas un ierosinājumus, viņu viedokli.

Paldies jauniešiem, lēmumpieņēmējiem, pašvaldības darbiniekiem un speciālistiem par atsaucību un dalību aktivitātē!

logo pie jauniešu projekta
logo projektam_ārpolitika_satikšanās

Projekts “ĀR(a)POLITIKA” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+:Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Informāciju sagatavoja:

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu specialiste

Elīna Ziediņa