Informācija presei Jēkabpils novads
Ilustratīvs attēls ar datoriem

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sadarbībā ar biedrību “Izglītības iniciatīvu centrs” īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistoties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no pagājušā gada jūnija līdz 30.novembrim atbalsts sniegts 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem no Jēkabpils pilsētas un tās tuvākās apkaimes, no kuriem 26 atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma veiktās pētījuma centra SKDS aptaujas rezultāti rāda, ka vismaz 28% Latvijas iedzīvotāju ir saskārušies ar diskrimināciju darba tirgu. Visizplatītākie iemesli - vecuma (45%), valodu zināšanu (32%), tautības (24%) un dzimuma (24%) dēļ. Lai realizētu visu sabiedrības grupu potenciālu, SIF vairākus gadus īsteno Motivācijas programmu, sniedzot atbalstu diskriminācijai pakļauto cilvēku spējām iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

“Vēljoprojām daļa cilvēku Latvijā sastopas ar dažādiem šķēršļiem un aizspriedumiem. SIF ir apņēmies  izskaust diskriminācijas radītās negatīvās sekas un sekmēt tai pakļauto cilvēku iekļaušanos. Vienlaikus strādājam pie sabiedrības informētības un vispārējās izpratnes par diskriminācijas novēršanas ieguvumiem, Motivācijas programma ir būtisks instruments, lai sniegtu gan atbalstu diskriminētajām grupām, gan lai informētu šos cilvēkus par savām tiesībām,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Motivācijas un atbalsta programmas ietvaros ir izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās pārmaiņu aģentam – sociālajam darbiniekam, tiek piesaistīti dažādi speciālisti, piemēram, sociālais darbinieks, psihologs, jurists u.c.. Darbs notiek gan individuāli, izzinot katra programmas dalībnieka problēmas, vajadzības un iespējamās izaugsmes iespējas, gan arī grupu nodarbībās – klātienē un attālināti. Tādā veidā tiek veidots kontakts gan ar speciālistiem, gan pašiem dalībniekiem savā starpā.

Programmas īstenošanas pieredze apliecina, cik svarīgi ir katram cilvēkam, ejot cauri grūtiem savas dzīves posmiem, saņemt atbalstu no speciālistiem un saviem līdzcilvēkiem - tas dod stimulu viņiem atsākt mācības, iesaistīties nodarbinātībā vai vienkārši uzdrošināties kaut ko mainīt savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

“Cilvēkiem ļoti bieži ir pazemināts pašvērtējums un zema motivācija savā dzīvē kaut ko mainīt. Viņi netic, ka tas ir iespējams. Motivācijas programma un piesaistītie speciālisti ļauj cilvēkam noticēt sev un apzināties tās iespējas, kas ir pieejamas, veido izpratni par viņa tiesībām un palīdz uzņemties aktīvu lomu savas dzīves mainīšanā. Tas ir ļoti būtiski. Ja cilvēks pats nevēlēsies darīt, cits viņa vietā neko izmainīt nevarēs,” secina Motivācijas programmas koordinatore Viduslatvijas reģionā Kristīne Liepiņa.

Gandrīz 2/3 no motivācijas programmas pakalpojuma saņēmējiem atzīst, ka programma ir mazinājusi diskriminācijas sajūtu un motivējusi pārmaiņām, vairojot vēlmi aktīvāk iesaistīties sabiedrības dzīvē. 26 dalībnieki ir izmantojuši iespēju iesaistīties profesionālās pilnveides izglītības programmās, četri dalībnieki ir uzsākuši darba attiecības, viena dalībniece ir mainījusi darba vietu, atrodot labāku darbu, savukārt, vēl viena dalībniece ir uzsākusi studijas augstskolā.  Paralēli izglītības un nodarbinātības jautājumu risināšanai, daudziem dalībniekiem ir izdevies sakārtot un pilnveidot arī citas savas dzīves jomas: sakārtoti ar ģimenes attiecībām saistīti jautājumi, atrisinātas ar dzīvesvietu saistītas problēmsituācijas, sakārtotas parādsaistības, dalībnieki aktīvāk iesaistījušies NVO darbā u.c. Kā papildus ieguvums ir arī digitālo prasmju apguve (darbs ar Zoom platformu u.c.), kas dalībniekiem deva pārliecību par spējām apgūt jaunas lietas un vairoja pašapziņu, palīdzēja kontaktēties ar līdzcilvēkiem, kā arī veicināja aktīvāku darba un izglītības iespēju apzināšanu un meklēšanu.

Kopš 2018.gada Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros jau vairāk nekā 2400 cilvēku saņēmuši atbalstu, lai atkal iekļautos nodarbinātībā vai izglītībā. Plānots, ka 2022.gadā šāda palīdzība tiks sniegta aptuveni 600 cilvēkiem visā Latvijā.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs”

 

SIF projekta logo