JAK Erasmus projektā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža, sadarbībā ar partneriem no Turcijas, Spānijas, Portugāles un Itālijas, īsteno Erasmus+ skolu apmaiņas projektu “Climate Justice” (Klimata taisnīgums).

Projekta devīze ir "Nemainiet klimatu, mainiet savus patēriņa ieradumus!". Projekta mērķis ir izzināt patēriņa ieradumu ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām, pamanīt bezatbildīgu attieksmi, iegūt izpratni par vidi un samazināt kaitējumu, ko viņi nodara to nezinot, kā arī veikt apzinātu patērētāju uzvedību savās ikdienas darbībās.

No 22. līdz 26. novembrim Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūrvienības Barkavā 5 audzēkņi un 3 pedagogi devās bruacienā uz Turciju, Eskešahiri, lai piedalītos projekta darbnīcā “Water and climate change” (Ūdens un klimata pārmaiņas).

Darbnīcas ietvaros audzēkņi un pedagogi piedalījās dažādās aktivitātēs. Pirmajā dienā tika prezentēta valsts, pilsēta, skola, kā arī ūdens resursi un ūdens izmantošanas kultūra Latvijā. Otrajā dienā tika organizētas prezentācijas vairākos tematos par to kā dažādi faktori ietekmē ūdens resursus pasaulē. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas audzēkņi pārstāvēja tēmu “Ūdens izmantošanu lauksaimniecībā”.

Darbnīcas ietvaros jaunieši piedalījās akadēmiskajās debatēs par tēmu “Ilgtspējīga lauksaimniecība samazina ūdens patēriņu”, esot opozīcijā un mēģinot atspēkot šo apgalvojumu. 

Gatavojoties projekta darbnīcai, tās ietvaros tika veidotas animācijas un gatavoti materiāli projekta e-grāmatas izveidošanai. 

Esot Turcijā, projekta dalībniekiem bija iespēja apmeklēt dažādus muzejus, piemēram, Vaska muzeju, Koka muzeju, apmeklēja stikla pūšanas darbnīcu, stikla muzeju u.c.  Tika apmeklēti arī tūrisma objekti, tādi kā Odunpazari vecpilsēta, pilsēta Bursa, Goliazi pilsētiņa, kura ir iekļauta UNESCO sarakstā, Uluabat ezers un skaistais Sezovas parks. 

Audzēkņi dzīvoja viesģimenēs, iepazīstot turku kultūru un viesmīlību. Nedēļas laikā tika piedzīvotas lieliskas emocijas, iegūta jauna pieredze un starptautiski draugi. 

Projekt ietvaros šajā mācību gadā ir plānotas projekta mobilitātes Spānijā, Itālijā, kā arī Jēkabpils Agrobiznesa koledža un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūrvienība Barkavā uzņems sadarbības partnerus arī Jēkabpilī.

Erasmus+ dod lielisku iespēju ne tikai jauniešiem, bet arī pedagogiem pilnveidot savas prasmes un kompetences.