Jēkabpils Kultūras pārvaldes vadītāja Antra Skutele

Šodien, 11. augustā Jēkabpils novada ārkārtas domes sēdē par Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktori tika iecelta Antra Skutele.

Antra Skutele dzimusi Preiļos, ieguvusi bakalaura grādu kultūras uzņēmējdarbībā, kultūras vadītāja kvalifikāciju, kā arī sociālo zinātņu profesionālo maģistra grādu kultūras vadībā Ekonomikas un kultūras augstskolā. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar kultūru, strādājot par direktori Līvānu novada kultūras centrā. Tāpat arī strādājusi pašvaldības aģentūrā “Ogres novada Kultūras centrs” par novada kultūras darba koordinatoru - projektu vadītāju, kā arī Vārkavas novada Kultūras centrā par vadītāju.

Pēc iecelšanas amatā A. Skutele komentēja: “Nozarē esmu strādājusi dažādās kultūras iestādēs, sākot no neliela novada kultūras centra vadīšanas, līdz darbam lielā kultūras aģentūrā, ir starptautiska pieredze darbā Ārlietu ministrijā. Šobrīd viens no lielākajiem izaicinājumiem, uzsākot darbu Jēkabpils novadā, būs izanalizēt situāciju un rast efektīvāko darbības mehānismu, lai Jēkabpils novada kultūras pārvalde spētu darboties kā atbalsta instruments kultūras darba nodrošināšanā visā novadā, domājot gan par pieejamu un sabalansētu kultūras satura piedāvājumu, gan struktūras iekšējo komunikāciju un sadarbību. Tāpat arī uzskatu, ka Jēkabpils novadam būtisks solis būtu sēļu kultūrvēsturisko vērtību apzināšana, identitātes tēla un sēļu, kā kopienas, pašapziņas veidošana.”

Darba attiecības Jēkabpils novada pašvaldības Kultūras pārvaldē A.Skutele uzsāks ar 15.septembri.

Informācijai:

Kopumā vakancei pieteicās 9 pretendenti. Pamatojoties uz pretendentu atlases konkursa noteikto kārtību un vērtēšanas kritērijiem, tika organizēta pretendentu atlase. Pēc konkursa pretendentu izvērtēšanas rezultātu apkopošanas, konkursa pretendentu izvērtēšanas komisija virzīja priekšlikumu Jēkabpils novada domei iecelt Jēkabpils Kultūras pārvaldes direktora amatā Antru Skuteli.

 

Informāciju sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa