Uzraksts par čempionātu uz aizsaluša ezera un sniegota meža fona

 ‼️Izvērtējot ledus stāvokli Viesītes ezerā, 2023.gada. 7. janvāra Jēkabpils novada atklātā čempionāta zemledus makšķerēšanā pirmais posms tiek pārcelts no Viesītes ezera uz Baļotes ezeru.

 

2023. gada janvārī tiek rīkots Jēkabpils novada atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā: 1. posms - 7. janvārī Baļotes ezerā, 2. posms - 21. janvārī Radžu ūdenskrātuvē, 3. posms - 22. janvārī Baļotes ezerā.

 

1. Sacensības tiek organizētas ar mērķi:

Popularizēt ziemas makšķerēšanu, kā aktīva un veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, vaļasprieku, atpūtu un sportu, noteikt labākos sportistus zemledus makšķerēšanā, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp makšķerniekiem.

2. Organizators:

  • Jēkabpils novada Attīstības pārvalde Reģ. Nr. 90000024205
  • Atbildīgais par sacensību norisi un galvenais tiesnesis Zigurds Adamovičs (t. 20350527)

3. Sacensību laiks, vieta un norise

Sacensības notiek Jēkabpils novadā trīs posmos, trīs dažādās ūdenstilpēs:

  • 1. posms- 2023. gada 7. janvārī Jēkabpils novadā, Viesītes lauku teritorijā, Viesītes ezerā, pulcēšanās Viesītes ezera galvenajā pludmalē, koordinātes 56.345739, 25.604653;
  • 2. posms- 2023. gada. 21. janvārī Jēkabpilī, Radžu ūdenskrātuvē, pulcēšanās Radžu ūdenskrātuves galvenajā pludmalē, koordinātes 56.481397, 25.853109 ;
  • 3. posms- 2023.gada 22. janvārī Jēkabpils novadā, Kūku pagastā, Baļotes ezerā, pulcēšanās Baļotes ezera galvenajā pludmalē, koordinātes 56.545792, 26.005960.

Sacensību reģistrācija visos posmos 7:30-8:40

Sacensību laiks visos posmos 9:00-13:00

Apbalvošana visos posmos 13.30-14.00

Ņemot vērā ledus biezumu un meteoroloģiskos laika apstākļus, sacensību vieta un laiks var tikt mainīti. Par to ne vēlāk kā trīs dienas pirms sacensību sākuma organizatori informē Jēkabpils novada mājaslapā un Jēkabpils novada Facebook.com kontā.

 

4. Noteikumi

Sacensību dalībniekiem klāt ir jābūt derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei kā arī ja nepieciešams ūdenstilpes licencei.

Sacensības visos posmos tiek vērtētas trīs grupās individuālajā vērtējumā – jaunieši (līdz 16 gadu vecumam), sieviešu un vīriešu.

Sacensībās zivis drīkst ķert ar vienu makšķeri, kurai ir viena mormiška. Mormiškas garums bez āķa drīkst būt ne lielāks par 15 mm, āķim jābūt vienpusējam un ielodētam. Mormiškas krāsa un forma nav ierobežota. Papildus elementu lietošana pie makšķerauklas ir aizliegta. Sportistam drīkst būt neierobežots skaits rezerves makšķeru.

Makšķerējot vienlaicīgi drīkst aizņemt ne vairāk kā divus āliņģus no kuriem vienā makšķerē pats dalībnieks. Āliņģus apzīmē izmantojot karodziņus.

Atļauts lietot jebkādu ēsmu un iebarošanas līdzekļus. Iebarošanu drīkst veikt bez stacionārām barotavām. Ēsmas un iebarošanas materiāla daudzums vienam dalībniekam nav ierobežots.

Sektorā sportisti izvietojas ne mazāk kā 5 m attālumā viens no otra.

Sacensību laikā elektronisku ierīču (dziļummēri, eholotes) izmantošana ir aizliegta. Elektriski vai ar iekšdedzes dzinēju darbināmu ledus urbju lietošana sacensībās nav atļauta.

Sacensības tiek organizētas, ievērojot MK noteikumus Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus LR likumus un normatīvos aktus, kuri ir spēkā sacensību norises vietā.

Sacensībās uzvar dalībnieks, kurš noķēris vislielāko zivju kopsvaru.

Visu posmu sacensību rezultāti tiek summēti trīs grupās individuālajā vērtējumā. Pēc trīs posmiem tiek noteikti trīs labākie zemledus makšķernieki katrā grupā, summējot iegūtās vietas visos posmos, ja dalībnieks nav piedalījies kādā no posmiem, rezultāti netiek  ņemti  vērā kopvērtējuma tabulā , sacensību kopvērtējumā uzvar dalībnieks ar vismazāko punktu skaitu, vienādas punktu summas gadījumā uzvarētājs tiek noteikts pēc visu trīs posmu zivju kopsvara.

 

5. Pieteikšanās

Sacensībās piedalās makšķernieki no Jēkabpils novada, kā arī no citiem Latvijas novadiem.

Sacensībās obligāti nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās ne vēlāk, kā septiņas dienas pirms konkrētā sacensību posma pa tālruni 20350527 vai sūtot uz e-pastu zigurds.adamovics@jekabpils.lv.

 

6. Apbalvošana

Sacensībās katrā posmā tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji visās grupās, kas noķēruši vislielāko zivju kopsvaru, dalībnieki tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem kā arī balvām no “Baro.lv” un “Dona”;

Dalībnieks kurš konkrētajā posmā noķēris vissmagāko asari tiek apbalvots ar dāvanu no veikala “Asars”;

Dalībnieks kurš konkrētajā posmā noķēris vissmagāko zivi tiek apbalvots ar dāvanu no veikala “Otto”;

Jēkabpils novada atklātā čempionāta zemledus makšķerēšanā 2023 kopvērtējuma uzvarētāji katrā grupā tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem kā arī ar balvām no “NGT Latvia”.

Dalībnieki, kas piedalījušies visos Jēkabpils novada atklātā čempionāta zemledus makšķerēšanā 2023 sacensību posmos tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām.

7. Papildinformācija.

Sacensību organizācijas izdevumus sedz Jēkabpils novada Attīstības pārvalde.

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos, sedz paši dalībnieki vai komandējošā organizācija.

Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselību, drošību pie un uz ūdeņiem un noteikumu ievērošanu, ko apliecina ar savu parakstu protokolā. Bērni drīkst atrasties uz ledus tikai pieaugušo klātbūtnē.

Dalībnieki ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.

 

Pasākumu atbalsta veikals “Asars”, veikals “Otto”, “Baro.lv”, veikals “NGT Latvia”un “Dona”.

Galvenais tiesnesis - Zigurds Adamovičs