Jēkabpils novada domes priekšsēdētāj vietnieks izglītības, kultūras jautājumos Alfons Žuks, brīvprātīgo grupa no Vācijas un Vācijas Bundesvēra karavīri, godinot Pirmajā pasaules karā kritušo vācu karavīru kapavietu atjaunošanu.

16. un 17. septembrī Jēkabpils novada Dignājas pagastā netālu no Vandāniem, kā arī Rubenes pagastā pie Kaldabruņas, Sēļu kapos brīvprātīgo grupa no Vācijas un Vācijas Bundesvēra karavīri ar svinīgu brīdi godināja Pirmajā pasaules karā kritušo vācu karavīru kapavietu atjaunošanas darbu noslēgumu.

16. septembra svinīgajā brīdī piedalījās Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras jautājumos Alfons Žuks, Zemessardzes 56. kājnieku bataljona pulkvežleitnants Vents Kodors, kapu sakopšanas darbu vadītājs Vācijas Tautas apvienības goda pārstāvis un vācu karavīru kapu aprūpei pilnvarotais pārstāvis Latvijā pulkvedis Jānis Raciņš, Dignājas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Raubiška, kā arī citi atbildīgie un iesaistīto pārstāvji.

17. septembrī piemiņas brīdi Rubenes pagastā apmeklēja Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājs Arnis Āboltiņš, Jēkabpils novada izpilddirektore Gunta Dimitrijeva un Rubenes pagasta pārvaldes vadītāja Intra Kurme.

Ar vietējo uzņēmēju un pagasta pārvalžu atbalstu brīvprātīgo grupa no Vācijas, kā arī Vācijas Bundesvēra karavīri šogad gandrīz divas nedēļas Jēkabpils novadā piedalījās kapu vietu sakopšanas talkās.

Sakopšanas talku noslēgumā, kā arī, novērtējot vairāk kā astoņu gadu brīvprātīgo iniciatīvu un ieguldīto darbu kapavietu sakopšanā, Jēkabpils novadā ar svinīgu brīdi abās vācu karavīru atdusas vietās tika nolikti ziedi, vainagi, kā arī ar klusuma brīdi godināti kritušie karavīri.

Vācu karavīru kapu uzkopšana kopš 1996. gada Latvijā, arī dažādās vietās Jēkabpils novadā, ir kļuvusi par tradīciju un līdzīgas aktivitātes tiek plānotas arī nākošgad.

Vācijas Bundesvēra karavīri ar Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvjiem vācu armijas kritušo kapos I p.k. (Sēļu kapu teritorijā) 2021. gada 17. septembrī