foto

10. marta pēcpusdienā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, komitejas priekšsēdētāja Līga  Kļaviņa, izpilddirektora vietniece Anita Moskovska, Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis, Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne, pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Surkulis, Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāles vadītāja Svetlana Kačane un citi nozaru speciālisti tikās ar ģimenēm, kas ieradušās Jēkabpils novadā no Ukrainas, lai pārrunātu visus aktuālos jautājumus palīdzības sniegšanā un saņemšanā. 

Tikšanās sākumā, uzrunājot klātesošās Ukrainas ģimenes, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragaini uzsvēra, ka Jēkabpils novada pašvaldība, kategoriski nosoda Krievijas varas rīcību, kas suverēnā valstī - Ukrainā veic uzbrukumus. Šādam karam nav un nebūs nekāda attaisnojuma! Jēkabpils novads sniedz un iespēju robežās turpinās nodrošināt palīdzību civiliedzīvotājiem, kuri ieceļo no Ukrainas. Domes priekšsēdētājs R. Ragainis uzsvēra, ka mūsdienu sabiedrībā nav pieļaujams fakts, ka cieš bērni un civiliedzīvotāji, kā arī izteica cerību, lai karš Ukrainā pēc iespējas ātrāk beigtos un ukraiņu ģimenes varētu atkal apvienoties.

Sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne pastāstīja par pieejamo pabalstu Ukrainas bēgļiem, kā arī par higiēnas un pārtikas paku nodrošināšanu un sociālo palīdzību. Izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis informēja par izglītības iespējām Jēkabpils novadā un Ukrainas bērnu efektīvāku integrēšanu novada izglītības iestādēs. Domes vadība klātesošos iepazīstināja ar praktiski noderīgu informāciju palīdzības saņemšanā, kā arī iedeva informatīvos bukletus un karti, ar nozīmīgākajām iestādēm pilsētā. Savukārt, pašvaldības policijas priekšnieks informēja par operatīvo diennakts tālruni - +371 652 838 88, kur var vērsties pēc palīdzības, nepieciešamības gadījumā iesaistot palīdzības sniegšanā atbildīgās personas.

Tāpat arī atnākušās Ukrainas ģimenes tika informētas par latviešu valodas apmācību iespēju pieaugušajiem Jēkabpils novadā, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem integrēties sabiedrībā un palielinātu viņu izredzes darba tirgū.

Tikšanās laikā klātesošie ukraiņi uzdeva jautājumus par dažādām praktiskām ikdienas sadzīves situācijām un iepazinās ar Jēkabpils ukraiņu biedrības “Javir” pārstāvjiem.

Informācijai: Jēkabpils novada pašvaldības policija diennakts režīmā uz tālruni +371 65283888 pieņem zvanus par Ukrainas civiliedzīvotāju palīdzības sniegšanu.

foto